Меню сайта

Метод поточно-запасних характеристик короткострокового планування діяльності підприємства

Рисунок 2.7 - Придбання матеріалів: f(t) - потік засобів придбання матеріалів

Зображення інтенсивності потоку у вигляді функції часу означає, що в кожний момент інтенсивність має деяке миттєве числове значення, яке можна представити у вигляді графіка.

В результаті внесення грошових коштів у статутний капітал підприємства (рис. 2.8) кількість грошових коштів збільшується, а сумарне вилучення з накопичувача, що зображує статутний капітал, по абсолютній величині збільшується як результат відтоку засобів. Оскільки в методології ПФС вилучення з накопичувача зображується негативними числами, змінна величина, що представляє вміст статутного капіталу, є негативною й збільшується по абсолютній величині на внесену суму грошей. Потікf(t)може бути потоком продажів акцій підприємства.

У випадку, коли власник вилучає засоби зі статутного капіталу у вигляді грошей, ПФС (рис. 2.8) залишається незмінною, а інтенсивність потоку вилучення засобівf(t)слід вважати негативною, відповідно напрямку руху коштів, протилежному стрілці на рисунку.

Рисунок 2.8 - Утворення статутного капіталу: f(t) - потік коштів, внесених у статутний капітал

ПФС виробництва продукції (рис. 2.9) можна вважати композицією найпростіших структур рис. 2.7 конвертації активів одних видів в інші. У цьому випадку вартість незавершеного виробництва складається з вартості матеріалів, відпущених у виробництво, і заробітної плати робітників, зайнятих у виготовленні продукції.

Рисунок 2.9 - Виробництво продукції:

f1(t) - витрата матеріалів у виробництво, f2(t) - випуск готової продукції,f3(t) - потік заробітної плати робітників, f4(t) - придбання матеріалів,поставки й оплата синхронні

У процесі реалізації продукції (рис. 2.10) потік виторгу f2(t) складається з потоку собівартості реалізованої продукції f1(t)і потоку валового прибутку f3(t):

f2(t) = f1(t) + f3(t)

У результаті відтоку по потоку прибутку із правого нижнього накопичувача в ньому утворюється вилучення засобів, що відповідає кредитовому сальдо рахунку «реалізація», абсолютна величина негативного вмісту збільшується, представляючи в такий спосіб нагромадження прибутку від реалізації.

Рисунок 2.10 - Реалізація й прибуток:

f1(t) - продажі готової продукції, у собівартості, f2(t) - виручка від продажів, f3(t) - прибуток валовий, f4(t) - закриття рахунку реалізації наприкінці облікового періоду

По потоку f4(t) у його позитивному напрямку наприкінці облікового періоду одноразово переміщається сума, що дорівнює прибутку, накопиченому в блоці реалізації, що відповідає закриттю однойменного рахунку. У результаті вміст блоку стає рівним нулю, а негативний уміст накопичувача прибутку облікового періоду збільшується на суму накопиченого валового прибутку. Отже, прибуток у ПФС представляється як негативний уміст накопичувачів, як це й повинне бути у відповідності з методологією ПФС стосовно до джерел засобів.

ПФС придбання й амортизації основних засобів (рис. 2.11, ліворуч) складається із двох не зв’язаних одна з одною структур, оскільки в бухгалтерському обліку для первісної вартості основних засобів і їх накопиченого зношування існують окремі рахунки. Зношування основних засобів в обліку розглядається як джерело, і тому в ПФС відповідний блок має негативний уміст. Якщо є необхідність зобразити основні засоби по залишковій вартості, то накопичувачі, обведені пунктирною рамкою, агрегуються, уміст агрегату стає рівним сумі агрегуємих умістів, тобто, з урахуванням від’ємності накопиченого зношування, залишкова вартість основних засобів дорівнює первісній за мінусом зношування.

Рисунок 2.11 - Основні засоби й амортизація: f1(t) - придбання основних засобів, f2(t) - амортизація основних засобів

У ПФС позичок банку (рис. 2.12) окремий потік f1(t) є для основних сум позички, і окремий - для відсотків. Якщо f1(t)>0, то це одержання позички, якщо f1(t)<0, то це повернення.

Рисунок 2.12 - Позички банку:

f1(t) - потік основної суми позички, f2(t) - відсотки за користування позичкою, 1 - одержання позички, 2 - строк позички, 3 - повернення позички

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...