Меню сайта

Стисла економічна характеристика ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест»

Для відкритих гірничих робіт випускаються пускачі типу ПРН на номінальні струми 63 та 125 А. Основною відмінністю цих пускачів є полегшена прямокутна оболонка.

Серед зарубіжних фірм-виробників пускачів провідними є Befra (Чехія), Apator (Польща), Bartec (Німеччина).

У питанні продажів завод орієнтований на конкретного споживача, пропонуючи йому як широкий спектр пускової апаратури так і великий вибір комплектів запасних частин і комплектуючих виробів, а також сервісне обслуговування.

Одним з напрямків діяльності підприємства є капітальний ремонт електроустаткування у вибухозахищеному виконанні.

Враховуючи сучасні виробничі потужності й багаторічний досвід роботи заводу, гарантуються якість і надійність відремонтованого встаткування. Надійність і якість продукції, що випускається, підтверджені сертифікатами МАКНДІ (Україна, м. Макіївка), МОС «СЕРТИУМ» (Російська Федерація, м. Москва), а також дозволами Держпромнагляду України, Федеральної служби з екологічного, технологічного й атомного нагляду (Російська Федерація), Держпромнагляду Республіки Білорусь і МНС республіки Казахстан. Устаткування під маркою ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест» (Торезький електротехнічний завод) випускається в строгій відповідності з технічними вимогами стандартів по безпеці, що гарантує безпечні умови при його експлуатації. Постійно підтримуючи й розбудовуючи ділові зв’язки, колектив заводу намагається задовольнити попит і потребу партнерів у вибухозахищеному встаткуванні.

На ЗАО «ТЕТЗ-Інвест» функціонує система управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ІSO 9001:2008. що підтверджене сертифікатом якості ДСТУ ISO 9001:2009 УкрСЕПРО №UA 2.038.04469-10

Головними споживачами гірничошахтного обладнання є підприємства вугільної промисловості, тому що саме в їхнім користуванні перебувають усі шахти, у яких добувається вугілля, руда, граніт і т.д. Таким чином, потенційними споживачами товарів і послуг ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест» є гірничодобувні компанії України та Росії.

Основними постачальниками сировини та комплектуючих для ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест» є:

чорного металопрокату: ЗАТ «Донецьксталь» - металургійний завод», ТОВ «Такт», ТОВ «Спецметалпром»;

кольорового металопрокату: ТОВ «Техніка», ПФ «ДагАрт», ТОВ «Пiтек»;

ізоляційної продукції: ТОВ «Сонар»,

кабельно-проводникової продукції: ТОВ «Альянс», ТОВ «Донелектро», ПП «Акватон»;

підшипників: ТОВ «Тревел», ТОВ «Арков Україна», ТД «Галпідшипник», ТОВ «Промпiдшипник» та iн.

На діяльність підприємства впливає ціла низка факторів, від яких в цілому залежить діяльність підприємства. Факторами, які значно впливають на виробничу діяльність підприємства, виступають:

підвищення цін на енергоносії,

нестабільна цінова політика на ринку чорного та кольорового металопрокату, кабельно-проводникової продукції, підшипників, ізоляційних матеріалів та іншої сировини i комплектуючих.

Суттєвим фактором є високий знос основних засобів, високий рівень витрат на утримання та ремонт основних засобів. Для більш продуктивної роботи підприємства потрібно проводити капітальний ремонт виробничого обладнання, придбати нове, вдосконалювати технологію виробництва.

План розвитку ЗАТ «ТЕТЗ-Інвест» передбачає: зростання обсягів виробництва за рахунок модернізації виробництва, впровадження нових технологій виробництва, випуску нових видів продукції, пошуку та залучення нових споживачів та замовників як на території України, так i за її межами, максимально використовувати та нарощувати виробничі потужності. Виробництво не залежить від сезонних змін.

Останні роки підприємство працює досить стабільно, підтримує зв’язки з постійними клієнтами, чим забезпечує собі стабільний збут. Рекламацій на якість продукції підприємство не має, що підтримує імідж підприємства серед споживачів на високому рівні. Активна маркетингова політика, рекламна діяльність, налагодження ділових зв’язків та отримання великих замовлень дають підстави вважати, що підприємство має позитивні перспективи розвитку.

Основні показники, що характеризують діяльність підприємства представлені в таблиці 3.1. Аналіз проведено на підставі даних, що містяться у формах бухгалтерської звітності в додатках А, Б.

За результатами аналізу можна бачити, що виручка від реалізації продукції збільшилась, однак зміна була незначною: + 2512 тис. грн. або +4,62%.

Таблиця 3.1 - Основні економічні показники діяльності підприємства в 2009-2010 р.

Показники

2009

2010

Відхилення

Абсол.

Відн.

1

2

3

4

5

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

54379

56891

2512

4,62

Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн.

49237

52435

3198

6,50

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

31762

37710

5948

18,73

Питома вага собівартості в чистому доході, тис. грн.

64,51

71,92

7,41

11,49

Валовий прибуток, тис. грн.

17475

14725

-2750

-15,74

Фінансовий результат від звичайної діяльності, тис. грн.

10141

3626

-6515

-64,24

у відсотках до валового прибутку,%

47,66

14,34

-33,33

-69,92

Чистий прибуток, тис. грн.

8329

2111

-6218

-74,65

Середньорічна вартість необоротних активів, тис. грн.

11026

14296

3270

29,66

Фондовіддача

4,47

3,67

-0,798

-17,86

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.

20203

24564

4361,2

21,59

Загальна вартість майна підприємства, тис. грн.

31234

38861

7626,7

24,42

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...