Меню сайта

Моделювання фінансових потоків підприємства

В Україні у великих обсягах ведеться видобуток кам’яного вугілля (2% від світового видобутку), залізних (4%) і марганцевих (10%) руд, урану, титану, цирконію, германію, графіту (4%), каоліну (18%), брому, вохри, нерудної металургійної сировини (кварцити, флюсові вапняки і доломити), хімічної сировини, облицювального каменю (граніти, габро, лабрадорити і ін.), скляного піску. В значній кількості видобувають з надр вуглеводневу сировину, буре вугілля, торф, цементну сировину, карбонатну сировину для хімічної і харчової промисловості, тугоплавкі і вогнетривкі глини, сировину для будівельних матеріалів, йод, бром, різноманітні мінеральні води, дорогоцінні і виробні камені, п’єзокварц і ін.

Донецька область - найбільший район вугільної промисловості. Найбільшими вуглевидобувними підприємствами є об'єднання «Донецьквугілля» і «Макєєввугілля», а також шахти Засядько й Краснолиманська.

Для прогнозування обсягу реалізації продукції на майбутній період ми використали метод екстраполяції, застосувавши його до динаміки обсягу виконаних робіт за 2009-2010 роки.

Метод екстраполяції являє собою встановлення певних тенденцій розвитку досліджуваного явища, виражених, як правило, у кількісних показниках (часто у вигляді темпів росту) за попередній період і поширення цих тенденцій на прогнозований період. Перевагою цього методу є його простота.

Вихідні дані: обсяги виробництва продукції за 2009-2010 роки (щотижневі дані). Дана статистика характеризується тим, що значення обсягів виробництва та реалізації не мають вираженого сезонного характеру, однак характеризуються зростаючим трендом. Вихідна інформація представлена в таблиці 3.6. З огляду на те, що підприємство виробляє різні модифікації пускачів вибухозахищених, продукція підприємства не завжди є стандартною, розрахунки було виконано за усередненими цінами.

Таблиця 3.6 - Фактичні обсяги виробництва продукції в натуральних одиницях

Тижні

Фактичні обсяги продажів, шт.

Тижні

Фактичні обсяги продажів, шт.

Тижні

Фактичні обсяги продажів, шт.

1

2

3

4

5

6

2009 рік

1

5

19

8

37

4

2

4

20

4

38

2

3

6

21

10

39

14

4

1

22

8

40

32

5

0

23

2

41

10

6

4

24

6

42

6

7

5

25

4

43

10

8

0

26

5

44

12

9

3

27

10

45

0

10

14

28

10

46

8

11

2

29

12

47

3

12

12

30

8

48

4

13

6

31

4

49

10

14

6

32

22

50

4

15

10

33

3

51

6

16

4

34

4

52

4

17

4

35

6

18

4

36

8

2010 рік

1

8

19

12

37

6

2

4

20

10

38

2

3

10

21

6

39

8

4

12

22

2

40

6

5

14

23

2

41

4

6

6

24

10

42

2

7

12

25

6

43

12

8

0

26

6

44

14

9

4

27

4

45

12

10

2

28

4

46

16

11

18

29

8

47

12

12

12

30

10

48

14

13

0

31

12

49

12

14

8

32

8

50

4

15

4

33

2

51

2

16

16

34

6

52

4

17

4

35

14

18

8

36

22

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...