Меню сайта

Моделювання фінансових потоків підприємства

Модель достатньо динамічна та може коригуватись за фактом настання певних подій, однак в кожних нових умовах буде отримано оптимальне рішення.

Середньозважена ціна на продукцію складає 5,5 тис. грн.

Значення r(t) складає 60,5 тис. грн.

Інтенсивність потоку продажів у моделі залежить від ринкового попиту r(t)і величини запасу товарів Z(t). Тобто продажі не можуть перевищувати ринкові обмеження, а також максимальну величину, яку дозволяє поточний запас товарів:

fproi= ≤ ri (3.1)

(3.2)

де TZ- показник оборотності запасу товарів, вимірюваний в одиницях часу.

За розрахунками, представленими в таблиці 3.2, оборотність запасів у днях складає 145,2, відповідно в тижнях цей показник складає 20,7 (145,2 / 7) тижнів.

Цей вихідний параметр в моделі використано для визначення межі інтенсивності потоку продажів поряд зі значеннями, що характеризують ринок.

Відповідно до формалізованої постановки завдання, у якості змінних управління обрано величину інтенсивності поставок.

Згідно з методологією поточно-фінансової структури кількісні зв’язки між умістом блоків та інтенсивностями потоків задаються в наступному виді: швидкість зміни вмісту блоку дорівнює різниці інтенсивностей вхідних і вихідних потоків:

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

Необхідно відзначити, що в побудованій моделі розрізнено потоки від продажів і потоки продажів в собівартості У даному випадку це зумовлене тим, що підприємство має недостатньо грошових коштів. Тому недоцільно отримувані з виручкою від реалізації продукції грошові кошти одразу вилучати з обороту.

У зв'язку з тим, що, згідно з методологією поточно-фінансової структури, активи являють собою ненегативні величини, а джерела засобів - непозитивні, маємо

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...