Меню сайта

Моделювання фінансових потоків підприємства

Модель достатньо динамічна та може коригуватись за фактом настання певних подій, однак в кожних нових умовах буде отримано оптимальне рішення.

Середньозважена ціна на продукцію складає 5,5 тис. грн.

Значення r(t) складає 60,5 тис. грн.

Інтенсивність потоку продажів у моделі залежить від ринкового попиту r(t)і величини запасу товарів Z(t). Тобто продажі не можуть перевищувати ринкові обмеження, а також максимальну величину, яку дозволяє поточний запас товарів:

fproi= ≤ ri (3.1)

(3.2)

де TZ- показник оборотності запасу товарів, вимірюваний в одиницях часу.

За розрахунками, представленими в таблиці 3.2, оборотність запасів у днях складає 145,2, відповідно в тижнях цей показник складає 20,7 (145,2 / 7) тижнів.

Цей вихідний параметр в моделі використано для визначення межі інтенсивності потоку продажів поряд зі значеннями, що характеризують ринок.

Відповідно до формалізованої постановки завдання, у якості змінних управління обрано величину інтенсивності поставок.

Згідно з методологією поточно-фінансової структури кількісні зв’язки між умістом блоків та інтенсивностями потоків задаються в наступному виді: швидкість зміни вмісту блоку дорівнює різниці інтенсивностей вхідних і вихідних потоків:

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

Необхідно відзначити, що в побудованій моделі розрізнено потоки від продажів і потоки продажів в собівартості У даному випадку це зумовлене тим, що підприємство має недостатньо грошових коштів. Тому недоцільно отримувані з виручкою від реалізації продукції грошові кошти одразу вилучати з обороту.

У зв'язку з тим, що, згідно з методологією поточно-фінансової структури, активи являють собою ненегативні величини, а джерела засобів - непозитивні, маємо

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...