Меню сайта

Охорона навколишнього середовища

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

22522

18378

Витрати на оплату праці

240

10696

8473

Відрахування на соціальні заходи

250

3819

3087

Амортизація

260

2119

1200

Інші операційні витрати

270

4691

3655

Разом

280

43847

34793

. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

1000

1000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

1000

1000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

2111

8329

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

2111

8329

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Керівник Iорданов Ігор В'ячеславович

Головний бухгалтер Матюк Антоніна Михайлівна

Додаток Б

Коди

 

Дата

01.01.2010

Підприємство

Закрите акціонерне товариство "ТЕТЗ-Iнвест"

за ЄДРПОУ

31173861

Територія

Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196

за КОАТУУ

1414700000

Організаційно-правова форма господарювання

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

за КОПФГ

10

Орган державного управління

УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ, КОНСОРЦІУМИ, АС

за СПОДУ

7794

Вид економічної діяльності

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

за КВЕД

31.20.1

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

 

Адреса:

Донецька 86603 м. Торез вул. Леніна, 196

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...