Меню сайта

Охорона навколишнього середовища

№ з/п

тижні

Разом

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

0,00

0,00

0,00

0,00

13,52

8,55

7,53

0,00

54,82

80,19

72,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1498,83

2

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

3

55,97

54,02

52,14

50,33

48,58

47,54

46,30

45,05

43,49

44,62

46,94

48,81

47,12

45,48

43,90

42,37

2553,40

4

40,30

38,89

37,54

36,24

34,97

34,23

33,34

32,44

31,31

32,13

33,80

35,15

33,92

32,74

31,60

30,51

5

56,62

57,43

58,14

58,73

57,68

55,97

54,02

52,14

50,33

48,58

47,54

46,30

45,05

43,49

44,62

46,94

6

1118,19

1079,30

1041,76

1005,52

984,07

958,39

932,58

900,14

923,65

971,72

1010,45

975,30

941,38

908,63

877,03

846,52

7

55,97

54,02

20,57

6,08

0,00

0,00

0,00

0,00

13,52

8,55

7,53

0,00

54,82

80,19

72,53

0

8

0,00

0,00

31,57

75,82

124,39

171,93

218,23

263,29

293,25

329,32

368,74

417,55

409,85

375,14

346,50

388,87

9

-426,67

-372,65

-352,078

-346

-359,52

-368,08

-375,59

-375,59

-416,89

-488,54

-553,54

-553,43

-498,72

-418,53

-346

-346

10

-691,53

-706,65

-721,25

-735,34

-748,94

-762,25

-775,22

-787,83

-800,01

-812,50

-825,65

-839,31

-852,51

-865,24

-877,53

-889,39

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...