Меню сайта

Охорона навколишнього середовища

№ з/п

тижні

Разом

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

0,00

0,00

0,00

0,00

13,52

8,55

7,53

0,00

54,82

80,19

72,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1498,83

2

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

60,50

3

55,97

54,02

52,14

50,33

48,58

47,54

46,30

45,05

43,49

44,62

46,94

48,81

47,12

45,48

43,90

42,37

2553,40

4

40,30

38,89

37,54

36,24

34,97

34,23

33,34

32,44

31,31

32,13

33,80

35,15

33,92

32,74

31,60

30,51

5

56,62

57,43

58,14

58,73

57,68

55,97

54,02

52,14

50,33

48,58

47,54

46,30

45,05

43,49

44,62

46,94

6

1118,19

1079,30

1041,76

1005,52

984,07

958,39

932,58

900,14

923,65

971,72

1010,45

975,30

941,38

908,63

877,03

846,52

7

55,97

54,02

20,57

6,08

0,00

0,00

0,00

0,00

13,52

8,55

7,53

0,00

54,82

80,19

72,53

0

8

0,00

0,00

31,57

75,82

124,39

171,93

218,23

263,29

293,25

329,32

368,74

417,55

409,85

375,14

346,50

388,87

9

-426,67

-372,65

-352,078

-346

-359,52

-368,08

-375,59

-375,59

-416,89

-488,54

-553,54

-553,43

-498,72

-418,53

-346

-346

10

-691,53

-706,65

-721,25

-735,34

-748,94

-762,25

-775,22

-787,83

-800,01

-812,50

-825,65

-839,31

-852,51

-865,24

-877,53

-889,39

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...