Меню сайта

Організаційна структура філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України» та особливості його діяльності

клопотання позичальника у вільній формі.

копії установчих документів та доповнення до них.

бізнес-план проекту та додатки до нього або техніко-економічне обгрунтування.

баланси підприємства, звіти про фінансові результати за останні три роки діяльності.

- перелікта розрахунок вартості майна, що надається банку в заставу, з визначенням його залишкової балансової вартості, року будівництва чи випуску, місця розташування, короткої характеристики.

для гарантійних операцій - базова угода, однією з умов розрахунків за яким є надання однією зі сторін банківської гарантії.

З метою визначення рівня кредитного ризику та проведення відповідних заходів, спрямованих на запобігання неповернення кредитних коштів, Ощадбанк має право вимагати у позичальника будь-яку інформацію про його господарської діяльності.

Надання вичерпної інформації щодо окупності кредитного / гарантійного проекту, застави не гарантує кредитування з боку ВАТ «Державний ощадний банк України». Банк має право без пояснень відмовити клієнту в наданні кредиту / гарантії після розгляду пакету документів. Потенційним позичальникам рекомендується звертатися в Ощадбанк на початковому етапі роботи над проектом для отримання з боку працівників банку консультацій щодо оформлення необхідних документів і процедур оцінки кредитної заявки.

Банк надає короткострокові (терміном до 1 року) кредити на поповнення оборотних коштів (закупівля товарів, сировини, матеріалів, запчастин, напівфабрикатів, оплати послуг тощо), а також фінансування середньо - і довгострокових (до 5 років) проектів (закупівля оснащення, будівництво).

Основні критерії оцінки діяльності позичальника і кредитних / гарантійних проектів:

- підприємство кредитоспроможність;

- підприємство стабільно працює, обсяги виробництва (реалізації, послуг) постійно зростають;

- співвідношення суми зобов'язань, включаючи суму кредиту, який планується отримати, до суми власного капіталу становить не більше 70:30;

- проект фінансово окупний;

- проект не передбачає виробництв з високим екологічним ризиком і небезпечних товарів;

- власний внесок позичальника в проект становитиме не менше 30% від його вартості;

- кредит забезпечений заставою;

- валютні ризики несе позичальник.

Умови кредитування (розмір процентних ставок, терміни погашення кредиту, періодичність сплати відсотків, комісій тощо) визначаються на підставі укладених кредитних договорів.

Кредити позичальникові надаються шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку безпосередньо постачальникам за поставлений товар і надані послуги тощо.

Кредити підлягають погашенню в тій валюті, в якій вони були надані. Предметом забезпечення кредиту можуть бути:

- акції або інші майнові права, які належать позичальнику;

- нерухоме майно (будівлі, комплексне технологічне обладнання);

- рухоме майно (автотранспортні засоби, механізми, виробничі активи і т.п.);

- інші активи, які можуть бути прийняті в забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

Кіровоградська філія Ощадбанку здійснює весь спектр банківських послуг. Велика питома вага, як і у всіх банках Україні, займають кредитні операції. Тобто основним джерелом отримання прибутку банку виступає кредитування[51].

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...