Меню сайта

Економічна характеристика філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України» та особливості його діяльності

Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг. Розуміючи соціальну важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, наданні повного спектру банківських та інших операцій. Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України. Кіровоградська філія Ощадбанку здійснює весь спектр банківських послуг. Велика питома вага, як і у всіх банках Україні, займають кредитні операції. Тобто основним джерелом отримання прибутку банку виступає кредитування[51].

Ощадбанк в даний час має ліцензію на здійснення таких операцій:

прийом вкладів від юридичних і фізичних осіб;

відкриття, ведення поточних рахунків клієнтів;

розміщення залучених коштів від імені банку на власних умовах;

лізинг;

- випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших фінансових інструментів;

- випуск банківських пластикових карток і здійснення операцій з ними;

операції з валютними цінностями;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від імені банку і так далі.

Активи Кіровоградської філії Ощадбанку до кінця звітного періоду у порівнянні із 2008 роком (296336 тис. грн.) у 2009 році зросли більше ніж у два рази і становили вже 619423 тис. грн., а в 2010 році зросли ще до 736716 тис. грн.

Таблиця 2.1.

Структура активів філії Кіровоградьського обласного управління Ощадбанку 2008-2010рр. [Додаток 2].

Балансові показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Активи

296336

619423

736716

Власний капітал

23187

27128

29180

Кредитний портфель

248616

587504

646765

Кошти клієнтів

215353

253156

362992

Власний капітал банку у 2008 році становив 23187 тис. грн., а у 2009 вже 27128 тис. грн., також темпу приросту не втрачав і в 2010 році і вже складав 29180 тис. грн Власний капітал банку є дуже важливим показником діяльності банку, тому що чим більша частка власного капіталу в активах банку, тим банк є надійнішим і стабільнішим. А у даного банку чітко видно що частка власного капіталу досить висока тому позичальники і кредитори банку можуть бути впевнені в надійності банку не беручи навіть до уваги те що Ощадний банк є єдиним банком який надає також і державні гарантії своїм клієнтам так як цілком і повністю є державною установою.

Можна спостерігати тенденцію до зростання і кредитного портфелю, так як у 2010 році він досягнув відмітки у 646765 тис. грн. у порівнянні з низьким рівнем у 2008 році (248616 тис. грн.). Можна додати те що у структурі роздрібного кредитного портфеля переважали іпотечні кредити, споживчі позики склали, авто-кредити, кредитні картки, інші позики. У структурі корпоративного кредитного портфеля, як і раніше, переважали кредити підприємствам оптової і роздрібної торгівлі.

Також бачимо і позитивну динаміку зростання коштів клієнтів за три звітні роки, ми бачимо що у 2008 році він становив 215353 тис. грн., а за два роки зріс до 362992 тис. грн. Дана динаміка була характерна виключно для рахунків до запитання фізичних осіб і розрахункових рахунків юридичних осіб. За строковими рахунками приватних і корпоративних клієнтів за підсумками 2008-10 років була також зафіксована позитивна динаміка.

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...