Меню сайта

Аналіз фінансового стану ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Якщо на підприємстві виконуються перші три умови, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов’язання підприємства, то обов’язково виконується й остання умова, оскільки це свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів, що забезпечує його фінансову стійкість. Невиконання однієї з перших трьох умов указує на те, що фактична ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.

Аналіз ліквідності балансу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» за 2011-2012 роки проведено в табл. 2.10.

Таблиця 2.10 Аналіз ліквідності балансу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» у 2011-2012 роки, тис.грн.

Актив

2011р.

2012р.

Пасив

2011р.

2012р.

Платіжний надлишок або нестача

2011р.

2012р.

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

1104

2450

1. Найбільш строкові зобов’язання (П1)

67953

70919

-66849

-68469

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

55792

57694

2. Короткострокові пасиви (П2)

4471

383

51321

57311

3. Активи, що повільно реалізуються (А3)

23486

8805

3. Довгострокові пасиви (П3)

1261

671

22225

8134

4. Активи, що важко реалізуються (А4)

34368

39618

4. Постійні пасиви (П4)

1429

1542

32939

38076

В результаті порівняння можемо зазначити наступне:

В основному умови ліквідності балансу за 2010-2011 роки та за 2011-2012 роки виконуються на 50%.

На кінець 2012 року: А1 > П1; А2 < П2; А3 > П3; А4 < П4.

З таблиці 2.9 та 2.10 видно, що ліквідність балансу порушена. На початок і на кінець періоду найбільш строкові зобов’язання значно перевищували суму найбільш ліквідних активів, також активи, що важко реалізуються значно перевищували суму постійних пасивів. За даними таблиці 2.9 та 2.10 баланс ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» у 2011-2012 роки, що аналізується, є в основному не ліквідним. Тобто підприємство не є абсолютно ліквідним. Щодо інших позицій, то баланс підприємства є ліквідним.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...