Меню сайта

Аналіз фінансового стану ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів ліквідність і платоспроможність Хлібокомбінату №12 за 2010-2012 роки можна вважати цілком незадовільними.

Показники фінансової стійкості підприємства показані в табл. 2.11.

Таблиця 2.11 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства

Показник

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення

2011 - 2010

2012 - 2011

2012 - 2010

1

2

3

4

5

6

7

1. Сукупний капітал, тис. грн.

69447

73988

72844

4541

-1144

3397

2. Власний капітал, тис. грн.

3840,2

1429

1542

-2411,2

113

-2298,2

3. Забезпечення наступних витрат і платежів

1974

1126

671

-848

-455

-1303

4. Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

7093

135

0

-6958

-135

-7093

5. Поточні зобов’язання, тис. грн.

56540

71298

70631

14758

-667

14091

6. Сума зобов’язань, тис. грн.

65607

72559

71302

6952

-1257

5695

7. Необоротні активи, тис. грн.

36003

34330

39571

-1673

5241

3568

8. Коефіцієнт фінансової стійкості

0,06

0,02

0,02

-0,04

-

-0,03

9. Коефіцієнт фінансової автономії

0,06

0,02

0,02

-0,04

-

-0,04

10. Коефіцієнт заборгованості

0,94

0,98

0,98

0,04

-

0,03

11. Коефіцієнт фінансової залежності

17,08

50,78

46,24

33,69

-4,54

29,16

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...