Меню сайта

Аналіз фінансового стану ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів ліквідність і платоспроможність Хлібокомбінату №12 за 2010-2012 роки можна вважати цілком незадовільними.

Показники фінансової стійкості підприємства показані в табл. 2.11.

Таблиця 2.11 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства

Показник

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення

2011 - 2010

2012 - 2011

2012 - 2010

1

2

3

4

5

6

7

1. Сукупний капітал, тис. грн.

69447

73988

72844

4541

-1144

3397

2. Власний капітал, тис. грн.

3840,2

1429

1542

-2411,2

113

-2298,2

3. Забезпечення наступних витрат і платежів

1974

1126

671

-848

-455

-1303

4. Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

7093

135

0

-6958

-135

-7093

5. Поточні зобов’язання, тис. грн.

56540

71298

70631

14758

-667

14091

6. Сума зобов’язань, тис. грн.

65607

72559

71302

6952

-1257

5695

7. Необоротні активи, тис. грн.

36003

34330

39571

-1673

5241

3568

8. Коефіцієнт фінансової стійкості

0,06

0,02

0,02

-0,04

-

-0,03

9. Коефіцієнт фінансової автономії

0,06

0,02

0,02

-0,04

-

-0,04

10. Коефіцієнт заборгованості

0,94

0,98

0,98

0,04

-

0,03

11. Коефіцієнт фінансової залежності

17,08

50,78

46,24

33,69

-4,54

29,16

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...