Меню сайта

Аналіз складу, структури і динаміки власного капіталу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Таблиця 3.2 Аналіз структури власного капіталу підприємства за 2010-2012 роки

Показники, тис. грн.

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Питома вага,%

Відхилення за питомою вагою,%

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2011-2010

2012-2011

2012-2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Статутний капітал

1358

1358

1358

35,36

95,03

88,07

59,67

-6,96

52,70

Додатковий вкладений капітал

19306

19285

19250

502,76

1349,55

1248,38

846,78

-101,17

745,62

Непокритий збиток

-16824

-19214

-19066

-438,13

-1344,58

-1236,45

-906,45

108,13

-798,32

Всього

3840

1429

1542

100

100

100

-

-

-

Непокритий збиток зростає на 2390 тис. грн. або 14%.

Разом сума власного капіталу зменшується на 2411 тис. грн. або 63%.

Аналізуючи структуру власного капіталу можемо побачити, що найбільшу питому вагу займають додатково вкладений капітал та статутний капітал - 502,76% на початку року і 1349,55% на кінець року, та 35,36% і 95,03% відповідно.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...