Меню сайта

Зростання ефективності реалізації стратегії через оптимізацію структури капіталу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

фінансовий капітал стратегічний планування

Структура капіталу компанії, механізм її формування та функціонування безпосередньо визначають успішний розвиток та ефективність діяльності кожного господарюючого суб’єкта. Головним завданням при управлінні капіталом підприємства є формування та підтримка його оптимальної структури, яка зможе повною мірою задовольнити його стратегічні цілі.

Сучасна економічна ситуація диктує нові правила поведінки у всіх сферах і рівнях економіки, що тягне за собою перегляд усталених критеріїв і відточених дій, які вже не приносять очікуваного ефекту або змінюють його полюс. Так, при побудові оптимальної структури капіталу підприємства важливим аспектом є оцінка факторів, які мають на неї найбільший вплив. Такими факторами, які можуть найбільшою мірою вплинути на структуру капіталу підприємства є обсяг чистого, валового прибутку та позикового капіталу.

Для аналізу можливих варіантів структури капіталу підприємства необхідно з’ясувати ряд залежностей, зокрема - залежність обсягу чистого прибутку від зміни обсягу валового прибутку та залежність обсягу валового прибутку від зміни обсягу позикового капіталу підприємства.

Об’єктом дослідження виступає структура капіталу підприємства ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12».

Отже, оцінимо за допомогою регресійного аналізу залежність обсягу чистого прибутку від обсягу валового прибутку (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 Розрахунок параметрів лінійного рівняння залежності «Чистий прибуток-Валовий прибуток»

Рік

Чистий прибуток (у), млн. грн.

Валовий прибуток (х), млн. грн.

х*у

х2

y2

Y

(y-Y)/y

2010

-0,068

49,942

-3,396

2494,203

0,005

2,057

2,057

2011

-3,151

59,998

-189,054

3599,760

9,929

123,432

2,471

2012

0,488

77,587

37,862

6019,743

0,238

9578,738

3,195

Разом

-2,731

187,527

-154,587

12113,706

10,172

9704,226

7,722

Середнє значення

-0,910

62,509

-51,529

4037,902

3,391

3234,742

2,574

За способом найменших квадратів визначаємо параметри a i b за наступними формулами:

(4.1)

(4.2)

При здійсненні розрахунків за поданими формулами значення a та b будуть відповідно наступними: 0,000028 та 0,041179.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у ...