Меню сайта

Зростання ефективності реалізації стратегії через оптимізацію структури капіталу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Лінійне рівняння зв’язку обсягу чистого прибутку від обсягу валового прибутку ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» матиме наступний вигляд, формула (4.3):

(4.3)

Отже, при збільшенні валового прибутку на 1 млн. грн. чистий прибуток збільшиться на 0,041179 млн. грн.

Залежність обсягу валового прибутку від зміни обсягу позикового капіталу наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 Розрахунок параметрів лінійного рівняння залежності «Валовий прибуток-Позиковий капітал»

Рік

Валовий прибуток (у), млн. грн.

Позиковий капітал (х), млн. грн.

х*у

х2

y2

Y

(y-Y)/y

2010

49,942

65,607

3276,545

4304,278

2494,203

163,523

-2,274

2011

59,998

72,559

4353,395

5264,808

3599,760

180,851

-2,014

2012

77,587

71,302

5532,108

5083,975

6019,743

177,718

-1,291

Разом

187,527

209,468

13162,048

14653,062

12113,706

522,092

-5,579

Середнє значення

62,509

69,823

4387,349

4884,354

4037,902

174,031

-1,860

При здійсненні розрахунків за поданими формулами значення a та b будуть відповідно наступними: 0,000043 та 2,492468.

Лінійне рівняння зв’язку обсягу валового прибутку від обсягу позикового капіталу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» матиме наступний вигляд, формула (4.4):

(4.4)

Отже, при збільшенні позикового капіталу на 1 млн. грн. валовий прибуток збільшиться на 2,492468 млн. грн.

Для подальшого формування оптимальної структури капіталу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12», з урахуванням проаналізованих залежностей, необхідно дослідити можливі варіанти співвідношення власних та позикових коштів у 2013 році, та провести аналіз їх структури за допомогою показників середньозваженої вартості капіталу, ефекту фінансового важелю та рівня фінансового ризику (табл. 4.3). Вартість позикового капіталу була взята як відношення зобов’язань до фінансових витрат за даними форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік.

Середньозважена вартість капіталу розраховується за наступною формулою:

(4.5)

Таблиця 4.3 Розрахунок чистого прибутку «Хлібокомбінату №12» та середньозваженої вартості його капіталу

Показник

Структура капіталу: відношення ПК/ВК

90/10

80/20

70/30

60/40

50/50

40/60

30/70

20/80

10/90

Чистий прибуток, тис грн.

7189

6390

5592

4793

3994

3195

2396

1598

799

Валовий прибуток, тис грн.

174585

155187

135789

116390

96992

77594

58195

38797

19398

Активи, тис грн.

77828

77828

77828

77828

77828

77828

77828

77828

77828

Власний капітал, тис грн.

7783

15566

23348

31131

38914

46697

54480

62262

70045

Позиковий капітал, тис грн.

70045

62262

54480

46697

38914

31131

23348

15566

7783

Ставка податку на прибуток, %

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Середньозважена вартість капіталу, %

1,26

1,12

0,98

0,84

0,70

0,56

0,42

0,28

0,14

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...