Меню сайта

Зростання ефективності реалізації стратегії через оптимізацію структури капіталу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Таблиця 4.5 Формування структури капіталу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» на 2013 рік та вплив її на ефект фінансового левериджу

Показники

Структура капіталу: відношення ПК/ВК

90/10

80/20

70/30

60/40

50/50

40/60

30/70

20/80

10/90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Середня сума всіх активів в прогнозованому періоді, тис грн

77828

77828

77828

77828

77828

77828

77828

77828

77828

Середня сума власного капіталу, тис грн

7783

15566

23348

31131

38914

46697

54480

62262

70045

Середня сума позикового капіталу, тис грн

70045

62262

54480

46697

38914

31131

23348

15566

7783

Середньорічна сума валового прибутку, тис грн

62509

62509

62509

62509

62509

62509

62509

62509

62509

Коефіцієнт валової рентабельності

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Середній рівень відсотків за кредит,%

18,4

18,4

18,4

18,4

18,4

18,4

18,4

18,4

18,4

Сума відсотків за кредит, сплачувана за використання позикового капіталу, тис грн

12888

11456

10024

8592

7160

5728

4296

2864

1432

Сума валового прибутку підприємства з урахуванням витрат на сплату відсотків за кредит, тис грн

49621

51053

52485

53917

55349

56781

58213

59645

61077

Ставка податку на прибуток,%

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Сума податку, тис грн

9428

9700

9972

10244

10516

10788

11060

11333

11605

Сума чистого прибутку після сплати податку, тис грн

40193

41353

42513

43673

44833

45992

47152

48312

49472

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

5,16

2,66

1,82

1,4

1,15

0,98

0,87

0,78

0,71

Ефект фінансового левериджу,%

451

201

117

75

50

33

21

13

6

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...