Меню сайта

Охорона праці на „Хлібокомбінаті №12”

Вступ

Підставою для розробки розділу «Охорона праці» кваліфікаційної магістерської роботи на тему «Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб’єктом підприємницької діяльності» є те, що охорона праці на підприємстві відіграє важливу роль. Простої та зниження ефективності праці, викликані аваріями, нещасними випадками на виробництві, професійними захворюваннями, не тільки уповільнюють виробничі процеси, але й стають причиною високих додаткових витрат для підприємства. Крім того, ці явища в значній мірі негативно впливають на безпеку виробництва, якість продукції та ставлення до роботи працівників. З огляду на це, вдосконалення охорони праці на підприємстві має не тільки соціальне, але й безпосередньо економічне значення. Тому обов’язковим в довгостроковому періоді є поліпшення умов праці на підприємстві.

Оскільки у «Хлібокомбінаті №12» плануванням фінансових можливостей підприємства займається бухгалтерія, тому суб’єктом магістерської кваліфікаційної роботи обрано головного бухгалтера. Його робоче місце знаходиться в окремому кабінеті, обладнаному офісними меблями, ПЕОМ та іншою оргтехнікою. Кабінет знаходиться в чотирьохповерховій будівлі громадського типу, яка розташована на території підприємства.

Аналіз умов праці на робочому місці бухгалтера

Відділ бухгалтерії знаходиться на третьому поверсі будівлі ДП ПАТ «Київ хліб» «Хлібокомбінат №12».

В даному відділенні працює 1 спеціаліст - головний бухгалтер. Основними його завданнями є обробка даних на ПЕОМ та робота з документами.

У кабінеті головного бухгалтера є чотири стільця, стіл, три шафи для документів.

У приміщені розміщені такі прилади, як: системний блок, монітор, принтер, телефон. Для одного робочого місця з комп'ютером потрібно не менше 6 м площі і не менше 20 м3 об'єму приміщення. Фактичні розміри кабінету - 9 (3×3) кв. м. та 22,5 (3×3×2,5) м3 об’єму приміщення.

Також в кабінеті є медична аптечки першої допомоги та система автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м2 площі приміщення. Підходи до засобів пожежогасіння вільні.

Під час роботи можуть впливати такі небезпечні фактори, як:

1 - недостатність природного освітлення;

- мікроклімат: температура, вологість, швидкість руху повітря, теплове випромінювання;

- виробничий шум;

- електробезпека;

- інтелектуальне та емоційне навантаження.

1. Недостатність природного освітлення

Освітленість робочих місць здійснюється природнім світлом - в світлі години доби і штучними в темні години. Для характеристики робочого місця використовуються ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

Освітлення виконується у відповідності з розрядом зорових робіт і коефіцієнтом природної освітленості (КПО), нормоване значення якого становить для робочого місця 2%.

Вимоги, які ставляться до раціонального освітлення: достатня освітленість робочого місця (нормована); рівномірне освітлення; відсутність тіней, особливо рухомих, на робочій поверхні; захист від сліпучої дії джерела світла; вірний вибір напрямку світла - дотримані.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...