Меню сайта

Охорона праці на „Хлібокомбінаті №12”

Види та норми майна, а також види та обсяги послуг щодо життєзабезпечення постраждалих встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Організація життєзабезпечення постраждалих покладається:

) в Автономній Республіці Крим - на Раду міністрів Автономної Республіки Крим;

) в областях, містах Києві та Севастополі - на обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації;

) у районах - на районні державні адміністрації;

) у містах (крім міст Києва та Севастополя), селищах та селах - на органи місцевого самоврядування.

Безпосереднє життєзабезпечення постраждалих здійснюється силами і засобами відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст обласного значення. До здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалих залучаються сили та засоби центральних органів виконавчої влади, аварійно-рятувальні служби.

Висновки розділу 5

Здійснивши аналіз умов праці на ПАТ „Хлібокомбінат №12” можна сказати, що у бухгалтерії є можливі варіанти поліпшення умов та безпеки праці. А саме:

організація безпечного виконання робіт та нагляд за ними в електроустановках будь-якої напруги; навчання персоналу наданню першої медичної та долікарської допомоги;

мають бути встановлені порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт, місця для зберігання і допустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно знаходитися у виробничих приміщеннях і на території, порядок прибирання горючого пилу й відходів, порядок очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень, порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі.

Отже, при стратегічному плануванні фінансових можливостей важко спрогнозувати кількісну оцінку запропонованих заходів, проте доцільно ще раз зауважити, що зменшення травматизму та аварій на підприємстві може вберегти від великих витрат.

Цивільний захист в ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» організовується з метою своєчасної підготовки об’єкта до захисту від наслідків НС та оперативного проведення рятувальних і інших невідкладних робіт. Розглянуто планування заходів при евакуації майна, обладнання, готової продукції, виробничого персоналу та його членів сімей.

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки даної роботи слід відмітити, що стратегічне планування займає важливе місце у діяльності підприємства, спрямоване на визначення головних цілей організації, забезпечення її відповідними ресурсами для досягнення цих цілей та планування отримання необхідних ресурсів. Також стратегічне планування являється однією з основних функцій стратегічного управління, представлене як процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю, орієнтовані на розробку стратегічних планів. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Згідно обраної стратегії та стратегічного планування підприємство прогнозує можливі фінансові можливості для реалізації поставлених цілей.

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...