Меню сайта

Охорона праці на „Хлібокомбінаті №12”

- конструктивні недоліки обладнання, конструкції;

недоліки у технології, організації виробництва;

помилкові дії робітника (невиконання правил з ТБ).

Аналіз виробничого травматизму дозволяє виявити його причини та визначити закономірності їх виникнення. На основі цієї інформації розробляються заходи та засоби профілактики виробничого травматизму.

Розробка плану організації і проведення евакуаційних заходів на ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Вступ

В умовах неповного забезпечення захисними спорудами у містах та інших населених пунктах, які мають об'єкти підвищеної небезпеки, а також у воєнний час, основним способом захисту населення є евакуація і розташування його у позаміській зоні.

Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах прогнозованого виникнення локальних збройних конфліктів у прикордонній смузі, в районах виникнення стихійного лиха, великих аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю людини).

Основною метою дослідження є аналіз основних завдань, що покладаються на евакуаційну комісію підприємства харчової промисловості щодо розроблення плану організації і проведення евакуаційних заходів.

Основними завданнями дослідження є планування заходів щодо евакуації виробничого персоналу підприємства і членів його сімей та планування заходів щодо вивезення майна, обладнання, сировини і готової продукції.

Основна частина

Дочірнє підприємство «Хлібокомбінат №12» Публічного акціонерного товариства «Київхліб» у місті Києві - структурний підрозділ, який знаходиться за адресою вул. Чадаєва, 5 та налічує 891 штатного працівника.

«Хлібокомбінат №12» відноситься до потенційно небезпечних об’єктів господарської діяльності, так як є виробничим, адміністративним підрозділом, проте поряд з ним не розміщено небезпечних об’єктів зі шкідливим виробництвом. Об'єкт господарської діяльності - це підприємства (державні і приватні), установи і організації, навчальні заклади та інші. На всіх об'єктах цивільний захист (ЦЗ) організовується з метою завчасної підготовки їх до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, зниження втрат, створення умов для підвищення стійкості роботи об'єктів та своєчасного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР).

Система цивільної оборони суб'єкта господарської діяльності будується на основі Кодексу Цивільного Захисту України з метою захисту робітників, службовців і населення, яке мешкає у відомчому житловому фонді або попадає у зону ураження від об'єкта, від НС техногенного, природного та соціально-політичного характеру, яка включає органи управління, сили і засоби, що створюються для організації та забезпечення захисту робітників, службовців та населення, попередження і ліквідації наслідків НС, та організовується за територіально-виробничим принципом.

Відповідно до ст. 20 Розділу ІІІ Кодексу Цивільного Захисту України відповідальність за організацію і стан ЦЗ за постійну готовність її сил і засобів до проведення РІНР несе посадова особа з питань ЦЗ - керівник підприємства. У ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» керівником є Коваленко Катерина Андріївна.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...