Меню сайта

Оцінка ефективності управління депозитними операціями

мобілізація коштів у вклади (депозити) в більшості випадків залежить від вкладників, а не від комерційного банку, якому часто важко, а то й неможливо досягти додаткового залучення коштів;

загальний обсяг тимчасово вільних грошових коштів у рамках окремого банку або району об’єктивно обмежений.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені такі завдання:

- досліджено сутність та класифікацію ресурсної бази комерційного банку, як структурний розподіл коштів на власний капітал, залучені кошти юридичних та фізичних осіб у вигляді поточних та строкових депозитів, запозичені кошти у інших комерційних банків та Національного банку України у вигляді короткострокових та довгострокових кредитів;

досліджено структуру залучених коштів в АБ “Київська Русь”, її динаміку у 2008 - 2010 роках;

розглянуто процес функціонування та управління залученими коштами в АБ “Київська Русь”;

запропоновано шляхи удосконалення оптимальної структури залучених коштів в АБ “Київська Русь” для підвищення рівня рентабельності роботи банку.

Як показують результати аналізу, досліджуваний банк АБ “Київська Русь” станом на 01.01.2011 року займає 27-е місце в банківській системі України по обсягам залучених коштів юридичних осіб (1 260,197 млн. грн.) та 25-е місце по обсягам залучених коштів фізичних осіб (2 241,156 млн. грн). Спільний аналіз дозволив виявити наступні тенденції внутрішнього розвитку АБ «Київська Русь» та вплив зовнішнього конкурентного середовища банківської системи України на частку, яку займає банк на ринку банківських капіталів та послуг в Україні.

Так за 2008 - 2010 роки у АБ «Київська Русь»:

- в 2008 році кошти на вимогу юридичнх осіб склали 219 246 тис. грн. , в 2009 році цей показник зріс на 229 946 тис грн. і склав суму 449 192 тис. грн , в 2010 році кошти на вимогу юридичних осіб збільшилися ще на 446 345 тис. грн. і склали суму 895 537 тис. грн.;

строкові кошти юридичних осіб в 2008 році налічували 465 622 тис. грн. , в 2009 році цей показник знизився на 110 644 тис. грн. і склав суму 354 978 тис. грн., в 2010 році строкові кошти юридичних осіб збільшилися на 5 696 тис. грн. і склали суму 360 674 тис. грн.;

кошти на вимогу фізичних осіб в 2008 році склали 97 682 тис. грн., в 2009 році вони збільшилися на 51 240 тис. грн. і склали 148 922 тис. грн., в 2010 році кошти на вимогу фізичних осіб зросли на суму 161 420 тис. грн. і склали 310 342 тис. грн.(питома вага 8,86%);

в 2008 році строкові кошти фізичних осіб склали 1 791 555 тис. грн., в 2009 році ці кошти зменшилися на 553 142 тис. грн. і склали суму 1 238 413 тис. грн., в 2010 році строкові кошти фізичних осіб зросли на 698 316 тис. грн. і склали суму 1 936 729 тис. грн.

Для активізації залучення вкладів населення вважаю за необхідне:

впровадити нові види банківських послуг, зручних для населення. До них належать now-рахунки, supernow-рахунки, вклади, за яким дохід нараховується по складних відсотках;

активніше залучати кошти громадян України в іноземній валюті;

розвиток у банківського персоналу таких рис, як:

а) професіоналізм;

б) швидкість;

в) доброзичливе ставлення до клієнта.

розширення асортименту послуг, гнучкою й асортиментної політики;

модифікація банківського обладнання з метою якісного обслуговування великої кількості клієнтів;

освіта іміджу надійності універсального установи банку;

визначення вимог до асортименту і якості послуг з боку клієнтів;

оперативно реагувати на скарги та пропозиції клієнта;

покращувати якість інформаційно-рекламної продукції банку.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в наданні службі депозитного менеджменту АБ»Київська Русь» нових комплексних рішень та підходів по аналізу ефективності політики застосування фінансового важеля зростання рентабельності статутного капіталу за рахунок залучених та запозичених коштів юридичних та фізичних осіб, які доцільно застосувати для корегування.

Додаток

Вартість строкових депозитів за даними статистичої звітності банків України, MICROSOFT EXCEL

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...