Меню сайта

Місце системи державного фінансового моніторингу в загальній системі державних органів фінансового нагляду та контролю

До 2002 року Служби державного фінансового моніторингу в країні не було. Система державного фінансового нагляду та контролю, яка дісталася Україні від СРСР, поступово поповнювалася новими інституціями, які були зосереджені на вирішенні суто внутрішніх економічних проблем, - головною з яких було поповнення держбюджету. Країна не чекала, поки науковці обґрунтують, фахівці підготуються,законодавці визначать, а владні інституції почнуть працювати, упереджуючи події. Жити треба було зараз й бюджет (а до набуття Україною незалежності бюджетна сфера економіки складала 100%) теж не чекав. Національні інтереси України (та й будь якої із країн) вимагають дбайливого ставлення до фінансових ресурсів, а як можна планувати їх соціально-орієнтований розподіл,якщо їх об'єми та напрями руху здебільшого невідомі ? Довго таке становище продовжуватися не могло, до того ж,рухаючись до співробітництва у глобалізованому світi з відкритими ринками, Україна почала стикатися з новими викликами, які вона вже не могла вирішувати існуючими засобами - існуючих на той час органів контролю було замало для того, щоб успішно протидіяти економічній злочинності, яка загрожує національним українським iнтересам в глобалізованому світі., Хоча кожна з країн вирішує питання національної безпеки, зокрема протидію легалізації доходів,отриманих злочинним шляхом самостійно, але без спеціально уповноваженого органу,який би співпрацював з подібними органами в інших країнах, успішно протидіяти міжнародному криміналу було надалi все важче.

Доходило до таких ганебних фактів,що держслужбовців з України, винних у розкраданні майна України засуджували за ці вчинки за кордоном,й до того ж конфісковували це майно на користь інших країн. Мало того, країни, які не мають відповідної державної служби, яка б працювала на загальних для всіх країн засадах, та використовувала б загальний досвід, наражаються на ризик поширення тіньового сектору економіки та процесу відмивання грошей, що може привести до обмеження, або втрати частини суверенітету такої країни не тільки де-факто, але й де-юре, i до внесення до списку країн, які не бажають співпрацювати у протидії використанню грошових ресурсів криміналитетом, так званого «Чорного списку» FATF, що на жаль й сталося з Україною в 2002 році.

Логічним розвитком подій стало прийняття в тому ж році, та введення в дію Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», та Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів,одержаних злочинних шляхом, що дозволило призупинити дію санкцій FATF проти України. [1,95]

Але головним наслідком стало те, що був створений і почав свою діяльність в складі Міністерства фінансів України національний орган фінансової розвідки - Держфінмоніторинг України, спочатку, в 2002 створений в статусі Державного департаменту фінансового моніторингу. З 2005 року згідно Закону України Держфінмоніторинг України набув статусу центрального органу виконавчої влади.[2].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Управління грошовими потоками на підприємствах АПК (на прикладі сільськогосподарських підприємств ДПДГ Черкаське і СТОВ Перемога)
Актуальність теми визначається гострою необхідністю оптимізації грошових потоків сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Значна частина кардинальних заходів, здійснених Урядом, мала не так економічний, як політичний характер, що не завжди себе виправдовувало. Непослідовніст ...

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...