Меню сайта

Аналіз ефективності діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу за 2011-2012 роки

використано 115 узагальнених матеріалів у 118 кримінальних справах.

Закінчено провадженням та направлено до суду 142 кримінальні справи (у т.ч. з урахуванням узагальнених матеріалів минулих років).Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 37 кримінальних справах.У межах оперативно-розшукових та контррозвідувальних справ перевіряється 139 узагальнених матеріалів.

Тобто, за рік сталося збільшення показників, а сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зросла майже у два рази.

Як цю роботу пише студент, який не знайомий із ситуацією й не може зробити достеменні висновки,так й аналіз цієї ситуації є недоречний. Збільшення суми підозр у два рази із 54 до 93 млрд грн - то є що ? Погіршення стану із криміналітетом, який просто подвоїв свої зусилля із відмивання грошей крізь банки через закриття конвертаційних центрів, бо їх хтось «накрив» ? Збільшення рівню підозрілості працівників уповноваженого органу ? Можливо, державні органи почали наводити лад у сфері фінансів, бо розуміння того, що у кримінальній державі, де злочинцям легко «відмити» гроші, нема майбутнього, й тому нема чого заради народжувати дітей або займатися ще якоюсь діяльністю, потрохи стає загальновідомим й сприйнятним широким загалом.

Аналіз роботи служби державного фінансового моніторингу у кількісному вимірі навряд чи доцільно робити(я у звітності Служби наводяться тільки факти - голі цифри, без висновків та прогнозів) тому що й кількісні результати роботи цієї служби важко піддаються вимірюванню. Наприклад, за даними,наведеними в інтерв’ю заступника Голови Служби, за 2011 рік Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів більше, ніж 300 справ про можливе відмивання коштів, або фінансування тероризму. За цими матеріалами правоохоронцям вдалося накласти арешт, або вилучити коштів на суму більше, ніж 300 мільйонів гривень.[10] Це - результат діяльності служби із чисельністю в 206 осіб (станом на 2013 р) [11]. Витрати, яки держава понесла в 2011 році на її утримання склали 28 млн. грн. Тобто, економічна ефективність утримання служби для держави становить 900 %. Але у 2012 році тільки один із близько 1000000 розглянутих випадків привів до розкриття операцій по відмиванню коштів у розмірі біля 360 млн грн. Тобто, в економічному плані робота служби може бути порівняна до праці золотостарателів, результати праці якої важко передбачити ,а не виробників наприклад цегли, результати діяльності яких можна запланувати заздалегідь.

Висновки

Система фінансового моніторингу України знаходиться в стані активного розвитку, але ще сама країна знаходиться в стані державотворення. Багато чого ще є новим та незвичним, особливо для сприйняття суспільством, тому основний акцент треба створити на попередженні негативних явищ аніж на їх ліквідації Поки що система фінансового моніторингу України є системою заборон та розпоряджень, а не системою співпраці.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...