Меню сайта

Основні мотиви заощаджень домогосподарств в Україні

Причини заощадження криються в необхідності захищеності та здійснення ділових операцій. Домогосподарства заощаджують, щоб мати кошти на випадок непередбачених обставин - хвороби, нещасного випадку або втрати роботи, виходу на пенсію, фінансування освіти дітей чи просто для фінансової захищеності [14].

За А.Смітом, «до ощадливості нас спонукає бажання поліпшити своє становище . притаманне нам від народження і до могили . Більшість людей прагне поліпшити становище, збільшуючи своє майно. Це - найбільш звичний і найпростіший засіб, а найнадійнішим способом примножити своє багатство є заощадження» [20].

На сучасному етапі розвитку економіки основними чинниками, що

впливають на ощадну активність домогосподарств в Україні, є такі [10]:

а) очікування домогосподарств щодо динаміки цін і кількості товарів на ринку;

б) очікування домогосподарств щодо змін у поточному доході та загальному фінансовому становищі у майбутньому;

в) відсоткові ставки;

г) податкові ставки;

д) розвиток системи державного соціального забезпечення;

е) розвиток страхування внесків;

ж) розвиток ринків капіталу;

з) демографічні чинники.

Згідно з сучасною теорією споживання/заощадження, раціональні індивіди намагаються зрівнювати споживання упродовж життєвого циклу.

На ощадну поведінку домогосподарств в умовах транзитивної економіки впливають також додаткові чинники, не відображені у стандартних класифікаціях [10]:

а) рівень корупції в країні;

б) привабливість і можливість порушення податкового законодавства;

в) передбачуваність в економічній політиці і базових макроекономічних параметрах;

г) довіра до фінансових інститутів і наявність зручних інструментів інвестування;

д) досвід ефективної ощадної й інвестиційної діяльності.

У вітчизняній літературі зазвичай виокремлюють три основні мотиви формування заощаджень на рівні домогосподарства:

– трансакційний мотив - цілеспрямоване заощадження частини поточного доходу для придбання дорогих товарів і послуг у майбутньому. При цьому єдиною причиною неможливості придбання цих благ сьогодні є недостатність поточного доходу, відтак домогосподарство змушене нагромаджувати потрібні кошти упродовж тривалого періоду часу. Очевидно, що з розширенням обсягів споживчого кредитування в економіці дія цього мотиву послаблюється;

– мотив завбачливості - заощадження частини доходів на випадок непередбачених обставин, коли різко зростає невідповідність між доходами та потребами сімейного господарства. У такій ситуації заощадження виконують функцію страхування;

– мотив капіталізації доходів - нагромадження коштів і розміщення їх на фінансових ринках для одержання додаткового доходу. Цей мотив частіше реалізується у поєднанні з двома попередніми.

Також за іншою класифікацією иділяють три групи мотивів [15]:

– мотиви, пов’язані зі споживанням населення: забезпечення економічної та соціальної безпеки людини (виникнення надзвичайних ситуацій - хвороба, стихійні лиха, техногенні аварії, втрата роботи тощо); придбання дорогих товарів тривалого користування і нерухомості; задоволення потреб у відпочинку та розвагах; дотримання загальнолюдських і національних традицій (весілля, святкування ювілеїв тощо); утримання членів сім’ї (дітей, батьків); забезпечення старості (вихід на пенсію);

– мотиви, пов’язані з одержанням доходу: одержання інвестиційного доходу (вкладення в різні дохідні фінансові інструменти, надання коштів у позику під проценти, передача коштів у довірче управління тощо); накопичення первісного капіталу для створення бізнесу;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...