Меню сайта

Основні мотиви заощаджень домогосподарств в Україні

Причини заощадження криються в необхідності захищеності та здійснення ділових операцій. Домогосподарства заощаджують, щоб мати кошти на випадок непередбачених обставин - хвороби, нещасного випадку або втрати роботи, виходу на пенсію, фінансування освіти дітей чи просто для фінансової захищеності [14].

За А.Смітом, «до ощадливості нас спонукає бажання поліпшити своє становище . притаманне нам від народження і до могили . Більшість людей прагне поліпшити становище, збільшуючи своє майно. Це - найбільш звичний і найпростіший засіб, а найнадійнішим способом примножити своє багатство є заощадження» [20].

На сучасному етапі розвитку економіки основними чинниками, що

впливають на ощадну активність домогосподарств в Україні, є такі [10]:

а) очікування домогосподарств щодо динаміки цін і кількості товарів на ринку;

б) очікування домогосподарств щодо змін у поточному доході та загальному фінансовому становищі у майбутньому;

в) відсоткові ставки;

г) податкові ставки;

д) розвиток системи державного соціального забезпечення;

е) розвиток страхування внесків;

ж) розвиток ринків капіталу;

з) демографічні чинники.

Згідно з сучасною теорією споживання/заощадження, раціональні індивіди намагаються зрівнювати споживання упродовж життєвого циклу.

На ощадну поведінку домогосподарств в умовах транзитивної економіки впливають також додаткові чинники, не відображені у стандартних класифікаціях [10]:

а) рівень корупції в країні;

б) привабливість і можливість порушення податкового законодавства;

в) передбачуваність в економічній політиці і базових макроекономічних параметрах;

г) довіра до фінансових інститутів і наявність зручних інструментів інвестування;

д) досвід ефективної ощадної й інвестиційної діяльності.

У вітчизняній літературі зазвичай виокремлюють три основні мотиви формування заощаджень на рівні домогосподарства:

– трансакційний мотив - цілеспрямоване заощадження частини поточного доходу для придбання дорогих товарів і послуг у майбутньому. При цьому єдиною причиною неможливості придбання цих благ сьогодні є недостатність поточного доходу, відтак домогосподарство змушене нагромаджувати потрібні кошти упродовж тривалого періоду часу. Очевидно, що з розширенням обсягів споживчого кредитування в економіці дія цього мотиву послаблюється;

– мотив завбачливості - заощадження частини доходів на випадок непередбачених обставин, коли різко зростає невідповідність між доходами та потребами сімейного господарства. У такій ситуації заощадження виконують функцію страхування;

– мотив капіталізації доходів - нагромадження коштів і розміщення їх на фінансових ринках для одержання додаткового доходу. Цей мотив частіше реалізується у поєднанні з двома попередніми.

Також за іншою класифікацією иділяють три групи мотивів [15]:

– мотиви, пов’язані зі споживанням населення: забезпечення економічної та соціальної безпеки людини (виникнення надзвичайних ситуацій - хвороба, стихійні лиха, техногенні аварії, втрата роботи тощо); придбання дорогих товарів тривалого користування і нерухомості; задоволення потреб у відпочинку та розвагах; дотримання загальнолюдських і національних традицій (весілля, святкування ювілеїв тощо); утримання членів сім’ї (дітей, батьків); забезпечення старості (вихід на пенсію);

– мотиви, пов’язані з одержанням доходу: одержання інвестиційного доходу (вкладення в різні дохідні фінансові інструменти, надання коштів у позику під проценти, передача коштів у довірче управління тощо); накопичення первісного капіталу для створення бізнесу;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...