Меню сайта

Основні мотиви заощаджень домогосподарств в Україні

– мотиви, які стимулюють вимушені заощадження: пов’язані з формуванням заощаджень через звичку (схильність до нагромадження як самоціль); невідповідність обсягу і структури пропозиції благ попиту на них; відставання потреб людини від її платоспроможності; труднощі легалізації тіньових доходів тощо).

У світовій літературі найчастіше використовують детальнішу класифікацію мотивів заощадження, запропоновану Дж. Кейнсом. Кейнс

зазначав, що: «Є, взагалі кажучи, вісім основних стимулів або цілей суб’єктивного характеру, усі вони спонукають людей утримуватись від витрачання одержаного доходу». Перелічимо ці вісім мотивів Кейнса, вказавши, як їх визначає сьогодні економічна наука [16]:

– створити резерв на випадок непередбачених обставин - застережний мотив;

– забезпечити майбутнє (наприклад, подбати про старість, освіту дітей), оскільки співвідношення між доходами людини (сім’ї) та її потребами змінюється упродовж життя - мотив життєвого циклу;

– забезпечити собі дохід у вигляді процента і скористатися зростанням цінності майна, оскільки більшому реальному споживанню у майбутньому віддають перевагу над меншим поточним споживанням - мотив міжчасового заміщення;

– отримати можливість поступово збільшувати свої видатки у майбутньому, що відповідає поширеному підсвідомому бажанню бачити в майбутньому поступове підвищення свого життєвого рівня - мотив поліпшення;

– насолоджуватися почуттям незалежності і свободою дій, навіть якщо немає чітких планів чи намірів щодо майбутнього - мотив незалежності;

– забезпечити можливості маневру для здійснення ризиковних чи ділових операцій - мотив підприємництва;

– залишити спадок - мотив спадку;

– задовольнити почуття скнарості, тобто нічим необґрунтований, але стійкий спротив самому факту витрачання грошей - мотив жадібності.

Сучасні науковці до перелічених мотивів Кейнса додають [15]:

– мотив невизначеності;

– мотив вимушених заощаджень;

– мотив придбання товарів тривалого користування.

Вище перелічені мотиви можна виділити в окрему класифікацію і віднести їх до конкретних груп. Класифікаційні ознаки наведені на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 - Класифікація мотивів заощадження домогосподарств за Дж.М. Кейнсом [21]

Ознака соціальної захищеності характеризується тим, що заощадження дають можливість забезпечити майбутнє, оскільки існує невизначеність щодо майбутніх доходів.

Економічна ознака, являє собою, участь в економічних процесах для отримання майбутніх доходів.

Мотиви, що відносяться до демографічної ознаки характеризуються: віком громадян; рівнем доходу, тобто залежності від економічного розвиту регіону в якому проживають громадяни.

Психологічна ознака характеризується підсвідомим бажанням підвищення свого життєвого рівня, задоволення відчуття незалежності [21].

Очевидно, що різні групи населення при ухваленні рішень щодо заощадження керуються різними мотивами (групами мотивів) залежно від віку, місця проживання, матеріального становища, освітнього та культурного рівня тощо. Відмінності у мотивах логічно зумовлюють відмінності у моделях поведінки заощадників та їх реакції на зміни тих чи інших чинників. Тому глибоке розуміння мотивів заощаджень домогосподарств важливе для прогнозування впливу різноманітних заходів економічної політики на рівень особистих, а відтак і національних, заощаджень [23].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...