Меню сайта

Аналіз банківських депозитів фізичних осіб в Україні

На сьогоднішній день ключовим завданням реформування української економіки залишається удосконалення механізму трансформації заощаджень в інвестиції. Завданням даного пункту роботи є аналіз заощаджень домашніх господарств як складової інвестиційних ресурсів. Домогосподарства направляють свої заощаджені ресурси в більшості на депозити в банки.Безперечно, обсяги депозитів від населення слугують індикатором рівня довіри до дій центрального банку та підґрунтям стабільності всієї банківської системи країни. Банк є по своїй суті звичайним посередником, який залучає тимчасово вільні кошти, а в подальшому на свій розсуд надає їх у тимчасове користування потенційним позичальникам. Від того, чи отримає банк ресурси (у даному випадку ми говоримо про депозити від населення), залежить не тільки прибутковість, а і його кредитоспроможність, ліквідність й взагалі життєздатність. Питання можливості залучення депозитів, в першу чергу від населення, їх вартість, величина, термін користування, валютні уподобання вкладників є для банківської системи визначальними. Рівень залучених депозитів опосередковано впливає на можливість забезпечити стале економічне зростання в країні [33].

Проаналізуємо депозити домашніх господарств України у розрізі валют в 2005-2011 рр. Обсяг депозити домашніх господарств України у розрізі валют представлений в таблиці 2.3.

За даними таблиці можна побачити, що за визначений період депозити домашніх господарств збільшилися з 74,8 млрд. в 2005 році до 310,4 млрд. грн. в 2011 р. тобто більше ніж в 4 рази.

Таблиця 2.3 - Депозити домашніх господарств України у розрізі валют (залишки коштів на кінець періоду) в 2005-2011 рр [33]. млн.грн.

Період

Усього

у тому числі у розрізі валют

гривня

долар США

євро

росій-ський рубль

інші валюти

2005

74 778

43 688

26 372

4 615

20

83

2006

108 860

59 889

40 848

7 909

27

186

2007

167 239

102 379

48 808

15 514

57

480

2008

217 860

110 016

75 461

31 134

81

1 169

2009

214 098

101 081

78 627

33 126

133

1 131

2010

275 093

142 924

96 092

34 330

295

1 452

2011

310 390

160 530

114 859

31 620

493

2 889

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...