Меню сайта

Шляхи реформування заощаджень та покращення їх мотивації в Україні

Вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду стимулювання накопичень та особливостей функціонування механізмів залучення заощаджень домогосподарств для вирішення важливіших макроекономічних проблем, дозволяє запропонувати такий комплекс заходів для реалізації в Україні.

По-перше, необхідне вдосконалення існуючої системи гарантування банківських вкладів через [42]:

підвищення розміру гарантованої суми повернення коштів вкладників кредитних спілок;

запровадження фонду гарантування повернення коштів вкладникам інвестиційних фондів (наприклад, в Естонії, Латвії та Литві створені гарантійні фонди - державні інститути, кошти яких сформовані за рахунок внесків фінансових установ), що покриватиме зобов’язання не тільки банків, пенсійних фондів, а також інвестиційних компаній перед вкладниками-фізичними особами.

По-друге, дуже важливо поширити практику використання державних

цінних паперів як дієвого фінансового інструменту залучення тимчасово вільних коштів громадян. Запровадити таку практику слід на принципах підвищення простоти, зручності та доступності державних цінних паперів для населення - розгалуження мережі каналів розповсюдження із залученням до неї банків, кредитних спілок, поштово-касових відділень, фінансових посередників, страхових компаній, пенсійних фондів, інвестиційних компаній. З цією метою доцільні [43]:

надання державним цінним паперам для фізичних осіб додаткової економічної функціональності (наприклад, у США в рамках програми здобуття освіти за облігаціями (Educаtion Bond Progrаm), що діє з 1999 року, за рахунок коштів, отриманих за умови погашення державних облігацій серій «EE» та «I» можна оплатити навчання у вищому навчальному закладі);

розробка різноманітних видів урядових цінних паперів із різними термінами обігу, гнучкими схемами нарахування доходу та умов погашення (наприклад, облігації з гарантованою прибутковістю; з щомісячною виплатою відсотків; інфляційно-індексовані; звільнені від оподаткування; з високою потенційною прибутковістю; накопичувальні на дітей; з регулярними внесками; з можливістю пред’явлення до погашення в будь-який момент тощо);

стимулювання попиту на ощадні казначейські сертифікати за допомогою податкових важелів (наприклад, у Великобританії не оподатковується дохід за інфляційно-індексованими ощадними сертифікатами; дитячими та виграшними облігаціями; капітальними облігаціями з фіксованою відсотковою ставкою, якщо зобов’язання утримуються менше 5 років).

По-третє, необхідне запровадження державної Програми пенсійних заощаджень (такі програми діють у США (Pаyroll Sаvings Progrаm), Канаді (New Cаnаdа Sаvings Bond Progrаm, Cаnаdа Retirement Income Fund, Cаnаdа Sаvings Plаn), Великобританії (Nаtionаl Sаvings) та інших країнах і забезпечують ефективну трансформацію поточних заощаджень населення у резерви майбутнього пенсійного забезпечення) на принципах [43]:

простоти і доступності для громадян;

гнучкого індивідуального графіка пенсійних виплат;

використання державних інвестиційних інструментів;

безкоштовного здійснення операцій з ощадними облігаціями (за відсутності комісійної винагороди за операціями);

сприяння з боку роботодавців процесу залучення населення до участі в Програмі.

На основі зарубіжного досвіду можна зазначити, що центральною задачею для України в короткотерміновій перспективі є вдале введення облігації для населення. З метою виконання цього завдання, інструменти мають бути привабливими для населення та легкими в оберті.

Можна представити декілька рекомендацій з започаткування ринку облігацій для дрібних інвесторів Україні [44]:

– облігації для дрібних інвесторів (та державні облігації в цілому) мають бути деноміновані в національній валюті. В цілому, урядовці мають уникати заходів, що можуть потенційно призвести до доларизації економіки країни;

– відсоткова ставка має принаймні покривати поточний рівень інфляції на рівні 15%;

– на доданок до 12-місячної облігації, держава має запропонувати 6-місячні облігації з меншою доходністю. В такий спосіб, уряд зможе вивчити попит, в частині вподобань щодо терміну виплат. Більше того, з метою спрощення процедури продовження цих більш коротких інструментів, що може відноситися до обов’язків Міністерства Фінансів, агенції з продажу повинні весь час мати можливість запропонувати клієнтам нові облігації на заміну тих, строк яких спливає;

– задля збільшення рівня конкуренції серед дистриб’юторів, майбутні первинні дилери державних облігацій повинні також мати право на дистрибуцію та продаж облігацій дрібним інвесторам. Умови для первинних дилерів мають бути такими самими, як і для Ощадбанку;

– з метою зменшення витрат на випуск роздрібних облігацій, пропонується введення безсертифікатних облігацій для населення, так як витрати на їх випуск є значно нижчим ніж на випуск купонних облігацій в документарній формі;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...