Меню сайта

Розподіл міжнародних інвестицій у сучасному світовому господарстві

У наш час важливим та актуальним питанням розвитку світового господарства є розвиток інвестиційної діяльності, залучення та використання іноземних інвестицій. Майже всі країни світу спрямовують свої зусилля на підвищення інвестиційної привабливості іноземних інвестицій та збільшення їх обсягів в національну економіку.

В умовах глобалізації національний економічний розвиток залежить від здатності ефективно використовувати не тільки традиційні, але інтернаціоналізовані ресурси і чинники виробництва постіндустріального суспільства. Це, у свою чергу, забезпечується за умов реалізації моделей відкритої економіки, адаптованих до внутрішніх особливостей та зовнішнього еволюційного середовища. Міжнародне інвестування відіграє при цьому провідну роль. Воно формує канали передачі фінансових і матеріальних ресурсів, науково-технологічних і організаційно-економічних інновацій на новітній інформаційній основі [14, с.69].

За оцінками провідних спеціалістів Європи, підприємницький ризик інвестицій в країну становить 80 %. Саме він зумовлює незначний потік прямих інвестицій. Згідно з розрахунками у світовому потоці прямих інвестицій на економіку України припадає близько 1 %, або в середньому приблизно 5 дол. США на одну особу населення [14, с. 73].

За останні роки українська держава значно підвищила свою інвестиційну активність. Свідченням цього є: підписання угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій із понад 70 країнами світу, укладення більше ніж 50 міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, ратифіковання Вашингтонської конвенції 1965 року про порядок вирішення інвестиційних суперечок між державами та іноземними суб'єктами господарювання, вступ України у 2008 р. у СОТ.

Завдяки вжитим заходам приріст іноземних інвестицій в Україну, починаючи з 2005 р., становив понад 20 %. Однак світова фінансова криза, яка почалась у 2008 р., зруйнувала надії вітчизняних підприємців на отримання фінансових надходжень з-за кордону. На думку світових фінансових експертів, криза є довгостроковою, тому розвиток інвестиційної діяльності в Україні буде проблематичним. Хоча, як видно зі статистичних даних , іноземні інвестиції в економіку України не припиняли надходити [11, с. 69-70].

Протягом 2010 року іноземні інвестори вклали в економіку України 44708,0 млн. дол. США. За даними Державного комітету статистики України до основних країн- інвесторів, на які припадає більш ніж 10 % загального обсягу прямих інвестицій належать: Кіпр - 9914,6 млн. дол. США (22,2 % загального обсягу), Німеччина - 7076,9 млн. дол. США ( 15,8%), Нідерланди - 4707,8 млн. дол. США (10,5 %) [15].

Основними напрямами вкладання іноземних інвестицій є промисловість, де зосереджено 8873,4 млн. дол. (23,0% загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної - 7618,6 млн. дол. та добувної - 1102,9 млн. дол. , у фінансових установах акумульовано 8106,1 млн. дол. (21,0%) прямих інвестицій [26]. Чистий приріст прямих іноземних інвестицій в Україну у першому півріччі 2011 року склав 2,452 млрд. доларів, що в 4,9 разу перевищує цей показник за перше півріччя 2010 року. За даними Держстату, протягом січня-червня 2011 року іноземні інвестори вклали в економіку України 2,788 прямих інвестицій, що на 56,4% більше показника за аналогічний період 2010 року. Одночасно капітал інвесторів зменшився на 0,447 млрд. доларів, що на 16,3% менше показника першого півріччя 2010 року. Згідно із даними експертів, поліпшення результатів у 2011 році частково пов’язане зі зміцненням курсів більшості валют до долара, тоді як у першому півріччі 2010 року долар, навпаки, зміцнювався, особливо по відношенню до євро. Загальний обсяг ПІІ в Україну станом на 1 липня 2011 року досяг 47,206 млрд. доларів, що на 5,5% перевищує їх значення на початок 2011 року і на 16,8% - показник річної давнини. З розрахунку на одну людину ПІІ вперше перевищили 1 тис. доларів і склали 1033,2 долара. Як повідомлялося, чистий приріст ПІІ в Україну в 2010 році склав 4,655 млрд. доларів, що на 4,9% вище цього показника за 2009 рік.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...