Меню сайта

Перспективи економічного і соціального розвитку України в 2011-2013 роках

Прогнозується, що темпи зростання обсягів промисловості протягом 2011-2013 років становитимуть щороку в середньому 4,2 відсотка за рік. Зростання обсягу виробництва в промисловості прогнозується досягти за рахунок: продовження структурної перебудови вітчизняного промислового комплексу, зокрема пришвидшення процесів імпортозаміщення; нарощування інвестиційної активності, у тому числі через підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; сприятливої кон’юнктури на зовнішніх сировинних ринках. Вищим за середній буде обсяг зростання виробництва у машинобудуванні, металургії, харчовій та легкій промисловості.

Пріоритетом економічної політики у середньостроковій перспективі є також реформування житлово-комунального господарства, формування конкурентного середовища у цій сфері та підвищення якості послуг, вартість яких визначатиметься на ринкових засадах з урахуванням необхідності соціального захисту малозахищених верств населення.

Послабленню залежності національної економіки від імпорту енергоресурсів та зниженню енергоємності виробництва сприятиме проведення ефективної державної політики, спрямованої на оптимізацію їх споживання з одночасним збільшенням обсягів власного видобутку (виробництва). При цьому пріоритетом є забезпечення надійності і якості транзиту енергоресурсів з одночасним розширенням експортних можливостей об’єднаної енергетичної системи України.

Протягом 2011-2013 років динаміка формування цін визначатиметься зменшенням фіскального навантаження на реальний сектор економіки, наданням ефективної державної підтримки агропромисловому комплексу відповідно до правил СОТ, проведенням виваженої тарифної політики, відсутністю різких коливань на зовнішньому ринку. За таких умов темпи зростання цін виробників у промисловості знизяться з 12,9 відсотка у 2011 році до 9,5 відсотка у 2013 році. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, проведення політики щодо збільшення заробітної плати відповідно до підвищення продуктивності праці, збалансоване з економічним розвитком розширення споживчого кредитування також сприятимуть стабілізації цінової ситуації. Зростання споживчих цін матиме тенденцію до поступового зниження з 9,2 відсотка в 2011 році до 5,5 відсотка у 2013 році. Забезпеченню цінової стабільності сприятиме також розвиток банківської системи за рахунок розширення кола депозитно-кредитних операцій, а також проведення банками більш виваженої кредитної політики.

Помірні темпи зростання імпорту товарів і послуг у середньостроковій перспективі (щороку в середньому на 13,5 відсотка) будуть зумовлені відсутністю зовнішньо-кредитної експансії, що одночасно з розширенням ринків збуту (створення зони вільної торгівлі з ЄС) та підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних товарів сприятиме поліпшенню торговельного сальдо з «мінус» 0,4 млрд доларів США у 2011 році до «плюс» 0,3 млрд доларів США у 2013 році. Основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі формуватимуться в умовах нової посткризової моделі розвитку світу під впливом відновлення сприятливої кон’юнктури, а саме: зростання світових цін на металопродукцію, продукцію хімічної промисловості, машинобудування та сільського господарства і попиту на світовому ринку.

Незважаючи на відкритість національної економіки, яка посилюватиметься у зв’язку із створенням зони вільної торгівлі з ЄС, протягом прогнозного періоду передбачається підвищення ефективності якісних внутрішніх факторів зростання, яке забезпечуватиметься проведенням структурних реформ, усуненням внутрішніх диспропорцій в економіці України, що виникли внаслідок кризи, та формуванням сприятливого інвестиційного клімату.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...