Меню сайта

Перспективи економічного і соціального розвитку України в 2011-2013 роках

Розвиток економіки за песимістичним прогнозом призведе до значних ризиків під час виконання бюджету в середньостроковій перспективі. З метою мінімізації таких ризиків та забезпечення відновлення високих темпів розвитку економіки України шляхом надання можливості національним товаровиробникам з мінімальними втратами пристосуватись до нових умов розвитку Урядом вживатимуться заходи до створення стимулів для розширення внутрішнього попиту, особливо інвестиційного, активізації процесів просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок, стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв, проведення політики імпортозаміщення.

Дохідна частина зведеного бюджету України

Прогноз доходів зведеного бюджету розроблено з урахуванням основних напрямів проведення податкової реформи відповідно до положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010-2013 роки.

Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов’язань держави перед населенням, є:

. реформування системи та удосконалення методів адміністрування податків (особливо - податків на додану вартість) і зборів (обов’язкових платежів);

. зміщення акцентів з прямих податків на непрямі, зокрема перенесення податкового навантаження з праці і капіталу на споживання, ресурсні, рентні та екологічні платежі;

. забезпечення переходу до системи платежів за видобуток корисних копалин із застосуванням принципу рентного доходу з метою встановлення прийнятної плати за використання природних ресурсів;

. перехід до зарахування податку з доходів фізичних осіб за місцем податкової адреси фізичної особи, а у разі відсутності податкової адреси фізичної особи - нерезидента на території України;

. перехід до застосування загальної системи оподаткування у сфері страхової діяльності;

. скасування податкових пільг (преференцій) юридичним особам та надання пільг фізичним особам виключно з урахуванням рівня їх річного доходу незалежно від професійної або галузевої ознаки;

. зменшення кількості податків і зборів (обов’язкових платежів);

. удосконалення спрощеної системи оподаткування для суб’єктів малого підприємництва;

. запровадження податку на нерухоме майно (нерухомість);

. удосконалення плати за землю;

. зближення податкового та бухгалтерського обліку;

. забезпечення переходу до визначення податку на прибуток підприємств із застосуванням методу нарахування;

. досягнення нейтральності оподаткування доходів від капіталу;

. монетизація пільг;

. адаптація податкового законодавства до вимог ЄС;

. запровадження непрямого методу визначення податкових зобов’язань громадян разом із щорічним суцільним декларуванням їх майнового стану шляхом здійснення контролю за доходами та витратами, а також визначення особливого (разового та обмеженого у часі) порядку декларування фізичними та юридичними особами доходів, одержаних з порушенням вимог законодавства України з питань оподаткування та валютного регулювання.

Прогноз обсягу надходжень з податку на прибуток підприємств до бюджету у 2011-2013 роках розроблено відповідно до базової ставки оподаткування, яка становить 25 відсотків, та норм і положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». З урахуванням наведеного і прогнозних макроекономічних показників на 2011-2013 роки очікується, що частка податку на прибуток підприємств зберігатиметься на рівні 3,6-3,7 відсотка ВВП, проте цей показник може бути уточнено під час проведення податкової реформи.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...