Меню сайта

Перспективи економічного і соціального розвитку України в 2011-2013 роках

Також передбачається подальше проведення реформ у галузі охорони здоров’я та освіти, зокрема створення умов для переходу у перспективі до загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування та повного переходу навчальних процесів в усіх освітніх закладах до норм Болонського процесу, що створить умови для розбудови «економіки знань».

Економічна політика спрямовуватиметься на забезпечення стабільного розвитку національної економіки шляхом відновлення та подальшого розвитку експортно-орієнтованих галузей економіки та галузей, орієнтованих на внутрішній ринок, забезпечення диверсифікації енергетичних ресурсів, стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та палива, подальшого переоснащення виробничих циклів підприємств на основі сучасних інноваційних розробок, що дасть змогу в посткризовий період підвищити конкурентоспроможність вітчизняних товарів та сприятиме збереженню їх ринків збуту. Особлива увага приділятиметься модернізації вітчизняних шахт та забезпеченню безпечних умов праці на них.

З метою ефективного розподілу бюджетних коштів у агропромисловому комплексі удосконалюватиметься та приводитиметься у відповідність з нормами СОТ та ЄС система надання державної підтримки сільгоспвиробникам.

У рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу здійснюватиметься комплекс заходів, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом нових стадіонів, спортивних баз, готелів, автомобільних доріг, аеропортів тощо.

Протягом 2011-2013 років бюджетна система України функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України у новій редакції, положеннями якого, зокрема, врегульовується запровадження механізму середньострокового бюджетного планування та прогнозування, який максимально узгоджено з державним плануванням та прогнозуванням соціально-економічного розвитку, орієнтованого на визначення стратегічних пріоритетних завдань та досягнення конкретних результатів соціально-економічного розвитку, а також удосконалюється застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, у тому числі запроваджується його застосування на рівні місцевих бюджетів.

До Бюджетного кодексу України вносяться важливі зміни щодо здійснення реформи місцевих бюджетів, а саме: зміцнення їх фінансової бази, удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин, запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів, забезпечення прозорості процесу їх формування та виконання.

Податково-бюджетна політика на відповідний рік з метою забезпечення послідовності її реалізації здійснюватиметься відповідно до стратегічних напрямів на середньостроковий період, які можуть уточнюватися з урахуванням фактичного досягнення визначених цілей за попередній період та змін економічної ситуації чи інших зовнішніх факторів. Прогнозні показники видатків зведеного бюджету України на 2011-2013 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників дохідної частини, фінансування та кредитування бюджету. Обсяг видатків на наступні роки може уточнюватися у разі зміни макроекономічної ситуації та пріоритетів державної політики, внесення змін до законодавства, фактичних результатів виконання бюджетних програм та стану досягнення головними розпорядниками бюджетних коштів установлених цілей [40].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...