Меню сайта

Місцеві бюджети у структурі бюджетної системи України

Бюджетна система - це сукупність усіх видів бюджетів, які врегульовані правовими нормами, формуються на єдиних принципах під впливом державного устрою та адміністративно - територіального поділу країни. Це система стійких і впорядкованих зв’язків (міжбюджетні відносини) між її ланками (державним і місцевими бюджетами), юридично пов’язаними між собою, яка базується на загальноприйнятих принципах, що відповідають міжнародним стандартам.

В Україні бюджетну систему складають: державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети.

Бюджетна система України побудована з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіальних устроїв та врегульована нормами права.

Бюджетні відносини регулюються з наступних нормативно - правових актів:

) Конституції України;

2) Бюджетного Кодексу;

) Щорічних законів про Державний бюджет України;

) Інших законів, з питань складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства;

) Нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу та інших законів України з питань бюджетних відносин;

) Нормативно-правових актів органів виконавчої влади, прийнятих на підставі вищевказаних документів;

) Рішень про місцевий бюджет;

) Рішень органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до вищевказаних документів.

Вичерпний перелік нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні закріплено статтею 4 Бюджетного Кодексу (Рисунок 1.1). Порівняно з попереднім Бюджетним кодексом, розширено коло таких актів. Зокрема, пунктом 7 частини 1 до нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини, зараховано «рішення про місцевий бюджет». До складу бюджетного законодавства тепер входять нормативно-правові акти всіх органів виконавчої влади, а не тільки центральних.

Рисунок 1.1 - Нормативно-правові акти, що регламентують функціонування бюджетної системи України

Зі статтею 4 Бюджетного Кодексу зрозуміло, що основні принципи регулювання бюджетних відносин визначаються такими конституційними нормами: заборона проведення референдуму з питань бюджету; повноваження Верховної Ради України в галузі бюджетної діяльності; законодавче регулювання бюджетної системи; повноваження Президента України в галузі бюджету; повноваження Кабінету Міністрів України, місцевих державних адміністрацій, Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування тощо.

Спеціальні бюджетні закони включають Бюджетний кодекс і закон про Державний бюджет України, який приймається щорічно. До інших законів, що регулюють бюджетні відносини, можуть бути зараховані два типи законодавчих актів: суто бюджетні, присвячені регулюванню виключно бюджетних відносин; закони, які містять деякі норми, що регулюють бюджетну діяльність.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування регулюють бюджетні відносини тільки у випадку, визначеному Бюджетним кодексом, спеціальними бюджетними законами, законами, що регулюють бюджетну діяльність. Зрозуміло, що основні повноваження відповідних органів регулюються конституційними нормами, але таким чином закріплюється й певний пріоритет, ієрархія нормативно-правових актів у регулюванні бюджетних відносин. Разом із тим потрібно враховувати й інше положення, що відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» держава не має права регулювати відносини щодо розробки, прийняття, використання місцевих бюджетів та звітності по них, обмежувати повноваження органів місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети є визначальною ланкою місцевих фінансів. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні бюджети, районні бюджети й бюджети місцевого самоврядування. В новій редакції Бюджетного кодексу з цього переліку виключено «бюджети районів у містах», які зараховано до бюджетів місцевого самоврядування. Це, у свою чергу, забезпечило уточнення змісту понять «місцеві бюджети», «бюджети місцевого самоврядування» та приведення їх у відповідність до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської хартії місцевого самоврядування.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...