Меню сайта

Суть та класифікація доходів місцевих бюджетів

Доходи місцевих бюджетів - це економічні відносини, що виникають у процесі формування фінансових ресурсів на регіональному рівні, призначених для реалізації функції та завдань місцевих органів влади.

Класифікація доходів бюджету означає їх групування за певними ознаками.

Класифікація доходів бюджету призначена для чіткого розмежування доходів бюджетів різних рівнів відповідно до джерел формування за об’єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи:

- податкові надходження;

- неподаткові надходження;

- доходи від операцій із капіталом;

- трансферти.

Кожен розділ об’єднує певні види доходів за джерелами і способами їх отримання. При цьому слід зазначити, що таке їх поєднання є логічним продовженням положень Бюджетного кодексу та конкретизацією терміна «доходи бюджету» (див. таблицю 1.2).

Таблиця 1.2 - Класифікація доходів місцевих бюджетів за джерелами

Найменування

1

Податкові надходження

1.1

податки на доходи та прибуток

Податок на доходи фізичних осіб

1.2

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1.3

податки на власність

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

1.4

збори за спеціальне використання природних ресурсів

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

1.5

Збір за спеціальне використання води

1. 6

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони)

1.7

Плата за використання інших природних ресурсів

1.8

Плата за користування надрами корисних копалин місцевого значення,

1.9

Плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

1.10

внутрішні податки на товари та послуги

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України)

1.11

місцеві податки і збори

Місцеві податки і збори

1.12

інші податки

Фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування

1.13

інші податки

Частка екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк)

2

Неподаткові надходження

2.1

доходи від власності та підприємницької діяльності

Частина чистого прибутку комунальних підприємств

2.2

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність

2.3

Плата за розміщення тимчасово вивільнених коштів місцевих бюджетів

2.4

Частка вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл

2.5

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів з СГ, адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами місцевих рад, адмінкомісіями

2.6

Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

2.7

адміністративні збори і платежі

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними державними адміністраціями, та виконавчими органами відповідних місцевих рад

2.8

Плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

2.9

Плата за ліцензії на виробництво, право експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за місцем здійснення діяльності

2.10

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

2.11

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

2.12

Надходження від орендної плати за користування комунальної власністю, плата за надання в оренду водні об’єкти місцевого значення

2.13

Державне мито в частини, що належить відповідним бюджетам

2.14

Плата за надання в оренду ставків, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

2.15

інші неподаткові надходження

Кошти, отримані від надання учасниками та переможцями процедури закупівель як забезпечення пропозиції конкурсних торгів або виконання договору про закупівлю

2.16

Стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

2.17

Кошти від повернення кредитів, наданих з відповідного бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними

2.18

Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності

2.19

Плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цього Кодексу)

2.20

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

2.21

Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам

2.22

Повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

2.23

Кошти, отримані підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здане у вигляді брухту і відходів срібло

2.24

Кошти, отримані підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння

2.25

власні надходження бюджетних установ

Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету

3

Доходи від операцій із капіталом

3.1

надходження від продажу основного капіталу

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

3.2

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації)

3.3

кошти від продажу землі

Кошти від відчуження майна, що належить АРК, та майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них

4

Трансферти

4.1

Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів

4.2

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

4.3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

4.4

Інші субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...