Меню сайта

Аналіз загальних залежностей при формуванні доходної частини місцевих бюджетів

- обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб).

При цьому більшість вищевказаних показників переважно впливають на формування загального фонду місцевого бюджету, але найбільш усьому - ВВП у розрахунку на 1 особу, середнемісячна заробітна плата найманих працівників, обсяг реалізованої промислової продукції, обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб).

Обсяг роздрібного товарообороту також значніше усього впливає на показники доходів спеціального фонду місцевих бюджетів; майже на рівні з них відзначено і вплив оптового товарообігу. Достатньо високий вплив на доходи спеціального фонду відзначається показником зайнятого населення.

Що стосується впливу окремих макроекономічних показників на показники дохідної частини місцевих бюджетів за джерелами наповнення, то виявляються кілька стійких зв'язків між показниками.

Так, помітно впливає на оплату податку з доходів фізичних осіб квінтільний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, частка населення з середньодушовими доходами ц місяць менше ніж прожитковий мінімум та дуже сильно впливає показник ВВП, обсяг реалізованої промислової продукції, роздрібний товарообіг. Показово, що крім основних економічних показників, таких як оптовий товарообіг, помітно впливає на зміну показників цього податку, що надходить у місцевий бюджет, і показник зміни кількості підприємств готельного типу.

На оплату за землю дуже сильно впливають показники кількості підприємств ресторанного та готельного господарства і обсяг виробництва сільськогосподарської продукції.

Сильний зв'язок виявлено між показником справляння місцевих податків і зборів та квінтільним коефіцієнтом диференціації загальних доходів населення.

На неподаткові надходження до місцевих бюджетів дуже сильно окрім показника ВВП також впливають показник середнємісячної заробітної плати найманих працівників, роздрібного товарообороту та кількості підприємств готельного типу.

У складі неподаткових надходжень одним з джерел є показник доходів від власності та підприємницької діяльності. Значний вплив саме на цієї показник надає оптовий товарообіг.

Помітний вплив на такий показник у складі неподаткових платежів як власні надходження бюджетних установ окрім ВВП надає показник кількості об’єктів роздрібної торгівлі (юридичних осіб) та підприємств готельного типу.

Таким чином, можна зробити висновки, що на показники доходів у місцеві бюджети за окремними джерелами крім таких показників, як ВВП та роздрібного товарообороту впливають також показники соціального забезпечення населення та наявність підприємств ресторанного господарства та готельного типу. Причому останній показник показав такий вплив, як за рахунок стрімкого зростання кількості таких підприємств, так і введення з 2011 року туристичного збору у складі місцевих податків і зборів.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...