Меню сайта

Шляхи удосконалення формування доходної частини місцевих бюджетів

1.5. З прийняттям Податкового кодексу податок з власників транспортних засобів, кошти від надходження якого спрямовуються на фінансування дорожнього господарства, був скасований і замінений на збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Спрямовання до бюджету розвитку місцевих бюджетів частини акцизного податку з нафтопродуктів і транспортних засобів розміром не менше 25% може стати компенсатором втрат місцевих бюджетів (близько 2 млрд. грн.) через відміну податку з власників транспортних засобів. Внесення відповідних змін до статі 71 Бюджетного кодексу дозволить також забезпечити цільове використання цих надходжень на ремонт і реконструкцію доріг.

.6. З метою збільшення надходжень від плати за землю необхідно:

− удосконалити адміністрування плати за землю, забезпечивши прискорення процесу інвентаризації земель та проведення грошової оцінки земельних ділянок, поліпшення міжвідомчого обміну інформацією про об’єкти оподаткування (земельні ділянки) та суб’єкти оподаткування (власники землі, землекористувачі та орендарі), а також упровадити механізм набуття на конкурсних засадах права на оренду земельних ділянок;

− установити плату за землю для землекористувачів, які, відповідно до Земельного кодексу України, не мають права на постійне користування земельними ділянками та в установленому порядку не оформили правовстановлюючі документи на земельні ділянки, у розмірі орендної плати за землю;

− визначити відповідальність землекористувача чи орендаря землі за порушення земельного законодавства з конкретизацією санкцій: за порушення визначених землевласником термінів оформлення документів на землю; за використовування землі без правовстановлюючих документів з моменту виникнення права власності на майно шляхом відшкодування збитків відповідній місцевій раді;

− визначити механізм сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки спільного користування під вбудованими/ прибудованими нежитловими приміщеннями у будинках житлового фонду.

. Щодо узгодження законодавчих актів у частині отримання доходів місцевих бюджетів:

Залишається невирішеним питання спрямовання до доходів обласних та районних бюджетів адміністративних штрафів, як це передбачено пунктом 12 статі 69 Бюджетного кодексу України.

Статтею 213 Кодексу України «Про адміністративне правопорушення» органами, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначено лише виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, а також створені при них адміністративні комісії. Тобто виконання цієї норми дозволяє спрямовувати доходи від адміністративних штрафів лише до бюджетів цих бюджетів.

З метою забезпечення у повному обсязі надходжень від адміністративних штрафів до всіх рівнів місцевих бюджетів та дотримання вимог Бюджетного кодексу України доцільно внести зміни до Кодексу України «Про адміністративне правопорушення», якими визначити органами, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення, місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад, а також утворені ними в установленому порядку адміністративні комісії.

3. Щодо додаткових та альтернативних джерел фінансування місцевих бюджетів:

3.1. Банківські кредити є одним із реальних інструментів фінансування проектів місцевого розвитку.

Водночас статтею 18 Бюджетного кодексу України встановлено обмеження на загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крім чи територіальною громадою міста боргу у розмірі не більше 100% середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджетного розвитку. При цьому міжнародні фінансові організації та іноземні державні фінансові установи (далі - офіційні кредитори), котрі мають можливості та бажання фінансувати проекти місцевого розвитку, пропонують надання кредитних коштів на умовах, які передбачають поступове повернення основної суми кредитів протягом періоду, що становіть, як правило, більше чотирьох років.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...