Меню сайта

Структура Пенсійного фонду

пенсійний фонд бухгалтерський фінансування

Відповідно до вищезазначених даних Управління Пенсійного Фонду в місті Бровари має такі відділи :

. Відділ обліку надходження платежів;

. Відділ з призначення пенсій;

. Відділ з виплати пенсій;

. Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів;

. Відділ персоніфікованого обліку та інформаційних систем;

. Відділ по обслуговуванню громадян.

До основних завдань відділу обліку надходження платежів належить:

. Організація роботи по виявленню і реєстрації на території міста всіх підприємств, громадян підприємців, які використовують найману працю та відповідно до діючого законодавства України зобов'язані сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду України за своїх працівників, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їх особистій праці;

. Здійснення відповідно до затвердженого графіка перевірки правильності нарахувань внесків платників до Пенсійного фонду, витрат коштів Пенсійного фонду.

. Постійне здійснення контролю за своєчасним і повним надходженням внесків до Пенсійного фонду від громадян згідно з діючими тарифами внесків до Пенсійного фонду, в необхідних випадках контроль проводиться спільно з податковою інспекцією міста.

. Перевірка поданих платником щомісячних звітів по формі, впровадження аналітичного обліку розрахунків з платниками внесків.

. Організація роботи по припиненню діяльності платників.

. Нарахування пені з сум недоїмки за страховими внесками у разі виявлення фактів несвоєчасного перерахування платежів платникам внесків, вживання заходів щодо своєчасного перерахування сум страхових внесків до фонду і в повному обсязі.

.Складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

. Сприяння активізації сплати внесків до Пенсійного фонду громадянами, які відповідно до діючого законодавства (ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення») добровільно сплачують страхові внески, та видача довідок про сплату внесків.

. Видача довідок про сплату внесків громадянам, які припинили підприємницьку діяльність, чи залишили місце проживання.

. Розрахунки, перевірка і облік повного внесення коштів, які сплачують підприємства Пенсійного фонду України на відшкодування витрат на виплат) пенсій відповідно до пунктів «б»-«з» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та стягнення несвоєчасно перерахованих коштів, оформлення відповідних документів і пересилка їх підприємствам інших районів, областей, держав СНД.

. Одержання та обробка банківських документів, розподіл коштів, що надходять по кодам і номерам платників, перевірка надходжень внесків в Пенсійний фонд згідно з строком виплати заробітної плати платниками на протязі місяця.

. Організація співпраці з відділом впровадження персоніфікованого обліку та іншими підрозділами управління.

Основними завданнями відділів з призначення пенсій, та відділу з виплати пенсій є:

проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо законодавства про пенсійне забезпечення, надання консультаційної допомоги:

перевірка правильності та достовірності документів про призначення пенсій;

перевірка правильності визначення права на пенсію та її розміру;

забезпечення автоматизованого оброблення документів та інформації щодо виплати пенсій;

складання відомостей та інших документів на виплат пенсій, їх передача підприємствам поштового зв'язку, банківським установам, через які здійснюється виплата пенсій;

визначення потреби у коштах на виплату пенсій, складання відповідних заявок;

здійснення розрахунків витрат, пов'язаних з оплатою послуг по доставці а виплаті пенсій, оформлення відповідних документів для здійснення розрахунків;

здійснення контролю за своєчасністю виплати призначених пенсій;

перевірка виплаченої кількості і суми пенсій за описом з одночасним розшифруванням за джерелами фінансування, видами пенсій, відрахувань сум аліментів за виконавчими листами та інших відрахувань, своєчасність їх перерахування;

контроль за оформленням документів на виплату пенсій та своєчасністю її виплати і обліку сум пенсій, що виплачені на закріплених за працівниками підрозділ) дільницях;

взаємодія з підприємствами поштового зв'язку та банківськими установами, через які здійснюється виплата пенсій;

перерахунок пенсій відповідно до законодавства;

підготовка та розгляд запитів з питань підтвердження трудового стажу та інших обставин, які визначають право на пенсію;

складення відповідних протоколів;

інформування підрозділів, що здійснюють виплату пенсії про зміни її розмір, припинення або поновлення її виплати.

Головним завданням відділу персоніфікованого обліку є впровадження, розвиток та забезпечення функціонування СПОВ:

організовує й підтримує комплекс заходів по інформаційному забезпеченню та роз'яснювальній роботі серед роботодавців та застрахованих осіб, розповсюдженню офіційних інформаційно-роз'яснювальних матеріалів пенсійного фонду України з питань персоніфікованого обліку;

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...