Меню сайта

Побудова графоаналітичної моделі «Квадрат потенціалу» оцінки потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство»

ü Форма квадрата потенціалу може бути двох типів. Перший тип має правильну форму квадрата (тобто вектори, що створюють його, є однаковими або наближаються до цього). Таке підприємство матиме збалансований потенціал, що є запорукою успіху його діяльності. Другий тип має спотворену форму квадрата з таких причин: або один вектор розвинутий більше за інші (“хворобливий” вектор), або всі вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів). Якщо квадрат потенціалу підприємства наближається до другого типу, то підприємницький потенціал потребує негайних перетворень у напрямку поліпшення збалансованості його елементів.

ü Потенціали підприємств можна класифікувати за розміром як великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства, коли довжина векторів перебуває в межах 70-100; середній - у межах 30-70; малий - до 30 умовних одиниць.

ü Зовнішній контур квадрата окреслює можливості підприємства щодо досягнення оптимальних параметрів потенціалу.

ü Другий та третій вектори квадрата потенціалу (“Організаційна структура та менеджмент” і “Маркетинг”) свідчать про наявність передумов дальшого розвитку потенціалу підприємства.

ü Четвертий вектор - “Фінанси” - є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства.

Проведемо розрахунок за кожним функціональним блоком по ДП «Ємільчинське лісове господарство» порівнявши його з ДП «Білокоровицьке лісове господарство».

Таблиця 3.2.1

Виробництво, розподіл та збут продукції

№ п/п

Показники

Коефіцієнт чутливості

ДП "Ємільчинське лісове господарство"

ДП"Білокоровицьке лісове господарство"

2011

рейтинг

2011

рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

1

Потужність підприємства, тис. грн.

1,13

67000

2

76000

1

2

Якість продукції,%

1,03

79

2

81

1

3

Фондовіддача,грн

1,03

6,1

2

6,3

1

4

Витрати на 1 грн. товарної продукції

1,01

0,7

1

0,71

2

5

Екологія виробництва(штрафи,тис.грн)

1,21

1210

2

1001

1

6

Чистий прибуток, тис. грн.

1,43

347

2

495

1

7

Рентабельність виробництва,%

1,21

1,9

2

2,3

1

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...