Меню сайта

Побудова графоаналітичної моделі «Квадрат потенціалу» оцінки потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство»

ü Форма квадрата потенціалу може бути двох типів. Перший тип має правильну форму квадрата (тобто вектори, що створюють його, є однаковими або наближаються до цього). Таке підприємство матиме збалансований потенціал, що є запорукою успіху його діяльності. Другий тип має спотворену форму квадрата з таких причин: або один вектор розвинутий більше за інші (“хворобливий” вектор), або всі вектори розвинуті по-різному (дисгармонія векторів). Якщо квадрат потенціалу підприємства наближається до другого типу, то підприємницький потенціал потребує негайних перетворень у напрямку поліпшення збалансованості його елементів.

ü Потенціали підприємств можна класифікувати за розміром як великі, середні та малі. Великий потенціал мають підприємства, коли довжина векторів перебуває в межах 70-100; середній - у межах 30-70; малий - до 30 умовних одиниць.

ü Зовнішній контур квадрата окреслює можливості підприємства щодо досягнення оптимальних параметрів потенціалу.

ü Другий та третій вектори квадрата потенціалу (“Організаційна структура та менеджмент” і “Маркетинг”) свідчать про наявність передумов дальшого розвитку потенціалу підприємства.

ü Четвертий вектор - “Фінанси” - є результативним і характеризує успішність функціонування підприємства.

Проведемо розрахунок за кожним функціональним блоком по ДП «Ємільчинське лісове господарство» порівнявши його з ДП «Білокоровицьке лісове господарство».

Таблиця 3.2.1

Виробництво, розподіл та збут продукції

№ п/п

Показники

Коефіцієнт чутливості

ДП "Ємільчинське лісове господарство"

ДП"Білокоровицьке лісове господарство"

2011

рейтинг

2011

рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

1

Потужність підприємства, тис. грн.

1,13

67000

2

76000

1

2

Якість продукції,%

1,03

79

2

81

1

3

Фондовіддача,грн

1,03

6,1

2

6,3

1

4

Витрати на 1 грн. товарної продукції

1,01

0,7

1

0,71

2

5

Екологія виробництва(штрафи,тис.грн)

1,21

1210

2

1001

1

6

Чистий прибуток, тис. грн.

1,43

347

2

495

1

7

Рентабельність виробництва,%

1,21

1,9

2

2,3

1

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...