Меню сайта

Формування державного бюджету Російської Федерації (РФ)

Федеральний бюджет є першим рівнем бюджетної системи РФ.

Федеральний бюджет − це основний фінансовий план держави, який затверджується Федеральними Зборами у вигляді федерального закону. Федеральний бюджет − це основний засіб перерозподілу національного доходу і валового внутрішнього продукту. Його функцією є фінансування загальнодержавних органів влади і управління, заходів, які пов'язані з розвитком наукової діяльності в країні, забезпеченням обороноздатності держави, підготовки висококваліфікованих фахівців для РФ. Кошти федерального бюджету − це основне джерело для фінансування перебудови економіки, розвитку прибуткових і перспективних напрямів у сфері виробництва, освоєння нових комплексів для виробництва. У розвитку мистецтва, засобів масової інформації, культури і інших сфер людської діяльності федеральний бюджет грає основну роль.

Федеральний бюджет наділений неподатковими і податковими доходами, надходженнями від цільових бюджетних фондів.

Статтею доходів федерального бюджету є податкові доходи (76%), до яких відносяться: федеральні податки і збори, перелік і ставки яких вказані в податковому законодавстві РФ, а пропорції їх перерозподілу в різних рівнях бюджетної системи РФ затверджуються Федеральним законом про федеральний бюджет на певний фінансовий рік; державне мито відповідно до законодавства РФ; мито, митні збори і т.д.

До неподаткових доходів (12%) відносяться: доходи від користування майном, яке знаходиться у власності у держави; доходи від платних послуг, які надають бюджетні установи; доходи від реалізації майна, яке знаходиться у власності у держави; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; доходи від реалізації державних запасів і резервів; прибуток Банку Росії − по нормативах, встановлених федеральними законами; частина прибутку унітарних підприємств, який залишається після сплати податків і інших обов'язкових платежів. Надходження від цільових бюджетних фондів − це близько 11 % (Федеральний екологічний фонд, Федеральний дорожній фонд і т.д.).

Відповідно до законодавства РФ, з федерального бюджету фінансуються наступні витрати: забезпечення діяльності Президента РФ, Центральної виборчої комісії РФ, Федеральних Зборів РФ, Рахункової палати РФ, федеральних органів виконавчої влади і їх територіальних органів; національна оборона і забезпечення безпеки держави, здійснення конверсії оборонних галузей промисловості; функціонування федеральної судової системи; здійснення міжнародної діяльності в загальнофедеральних інтересах; фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу; державна підтримка транспорту: залізничного, повітряного і морського; державна підтримка атомної енергетики; ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих федерального масштабу; дослідження і використання космічного простору; утримання установ, що знаходяться у федеральній власності або у віданні органів державної влади РФ; фінансова підтримка суб'єктів РФ; статистичний облік; формування федеральної власності; обслуговування і погашення державного боргу РФ; компенсація державним позабюджетним фондам витрат на виплату державних пенсій і інших соціальних виплат, що підлягають фінансуванню за рахунок коштів федерального бюджету; поповнення державних запасів дорогоцінних металів і коштовних каменів, державного матеріального резерву; проведення виборів і референдумів в РФ; федеральна інвестиційна програма; забезпечення реалізації рішень федеральних органів державної влади, бюджетних витрат, що призводять до збільшення, або зменшенню бюджетних доходів бюджетів інших рівнів; фінансування заходів регіонального і місцевого призначення.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...