Меню сайта

Формування державного бюджету Російської Федерації (РФ)

Федеральний бюджет є першим рівнем бюджетної системи РФ.

Федеральний бюджет − це основний фінансовий план держави, який затверджується Федеральними Зборами у вигляді федерального закону. Федеральний бюджет − це основний засіб перерозподілу національного доходу і валового внутрішнього продукту. Його функцією є фінансування загальнодержавних органів влади і управління, заходів, які пов'язані з розвитком наукової діяльності в країні, забезпеченням обороноздатності держави, підготовки висококваліфікованих фахівців для РФ. Кошти федерального бюджету − це основне джерело для фінансування перебудови економіки, розвитку прибуткових і перспективних напрямів у сфері виробництва, освоєння нових комплексів для виробництва. У розвитку мистецтва, засобів масової інформації, культури і інших сфер людської діяльності федеральний бюджет грає основну роль.

Федеральний бюджет наділений неподатковими і податковими доходами, надходженнями від цільових бюджетних фондів.

Статтею доходів федерального бюджету є податкові доходи (76%), до яких відносяться: федеральні податки і збори, перелік і ставки яких вказані в податковому законодавстві РФ, а пропорції їх перерозподілу в різних рівнях бюджетної системи РФ затверджуються Федеральним законом про федеральний бюджет на певний фінансовий рік; державне мито відповідно до законодавства РФ; мито, митні збори і т.д.

До неподаткових доходів (12%) відносяться: доходи від користування майном, яке знаходиться у власності у держави; доходи від платних послуг, які надають бюджетні установи; доходи від реалізації майна, яке знаходиться у власності у держави; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; доходи від реалізації державних запасів і резервів; прибуток Банку Росії − по нормативах, встановлених федеральними законами; частина прибутку унітарних підприємств, який залишається після сплати податків і інших обов'язкових платежів. Надходження від цільових бюджетних фондів − це близько 11 % (Федеральний екологічний фонд, Федеральний дорожній фонд і т.д.).

Відповідно до законодавства РФ, з федерального бюджету фінансуються наступні витрати: забезпечення діяльності Президента РФ, Центральної виборчої комісії РФ, Федеральних Зборів РФ, Рахункової палати РФ, федеральних органів виконавчої влади і їх територіальних органів; національна оборона і забезпечення безпеки держави, здійснення конверсії оборонних галузей промисловості; функціонування федеральної судової системи; здійснення міжнародної діяльності в загальнофедеральних інтересах; фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу; державна підтримка транспорту: залізничного, повітряного і морського; державна підтримка атомної енергетики; ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих федерального масштабу; дослідження і використання космічного простору; утримання установ, що знаходяться у федеральній власності або у віданні органів державної влади РФ; фінансова підтримка суб'єктів РФ; статистичний облік; формування федеральної власності; обслуговування і погашення державного боргу РФ; компенсація державним позабюджетним фондам витрат на виплату державних пенсій і інших соціальних виплат, що підлягають фінансуванню за рахунок коштів федерального бюджету; поповнення державних запасів дорогоцінних металів і коштовних каменів, державного матеріального резерву; проведення виборів і референдумів в РФ; федеральна інвестиційна програма; забезпечення реалізації рішень федеральних органів державної влади, бюджетних витрат, що призводять до збільшення, або зменшенню бюджетних доходів бюджетів інших рівнів; фінансування заходів регіонального і місцевого призначення.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...