Меню сайта

Оцінка фінансового стану ПрАТ "Співдружність"

Таблиця 2.6 Показники ефективності використання власного капіталу та споживчого капіталу ПрАТ „Співдружність" за 2009-2011 роки, (тис. грн.)

Показники

Одиниці виміру

2009 рік

2010 рік

Зміни

2010рік

2011 рік

Зміни

1.

Коефіцієнт обігу поточних зобов’язань

тис. грн.

5,17

6,22

+1,05

6,22

7,55

+1,33

2.

Період погашення поточної заборгованості

дні

70,60

58,68

-11,92

58,68

48,34

-10,34

3.

Коефіцієнт обігу кредиторської заборгованості

тис. грн.

12,54

14,26

+1,72

14,26

24,05

+9,79

4.

Період обігу кредиторської заборгованості

дні

29,11

25,60

-3,51

25,60

15,18

-10,42

5.

Рентабельність власного капіталу

%

20,15

-36,61

-56,76

-36,61

-48,81

-85,42

6.

Капіталовіддача

1,27

1,45

+0,18

1,45

2,15

+0,70

Коефіцієнт обігу поточних зобов’язань за 2009-2011 звітних періоди збільшився з 5,17 до 7,55. Період погашення цих пасивів на початок 2009 року був 71 день. За 2010 рік тривалість обороту зменшилась на 13 діб, а за 2011 рік на 10 діб. На кінець 2011 року стала дорівнювати 48 діб. Тобто на кінець 2011 року підприємству потрібно зробити 7,55 оборотів (тривалість одного обороту 48 діб), щоб сплатити в повному обсязі свої зобов’язання. Зростання у динаміці коефіцієнту обігу поточних зобов’язання є позитивним моментом, бо свідчить про покращення стану розрахунків з кредиторами підприємства.

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...