Меню сайта

Оцінка фінансового стану ПрАТ "Співдружність"

Таблиця 2.6 Показники ефективності використання власного капіталу та споживчого капіталу ПрАТ „Співдружність" за 2009-2011 роки, (тис. грн.)

Показники

Одиниці виміру

2009 рік

2010 рік

Зміни

2010рік

2011 рік

Зміни

1.

Коефіцієнт обігу поточних зобов’язань

тис. грн.

5,17

6,22

+1,05

6,22

7,55

+1,33

2.

Період погашення поточної заборгованості

дні

70,60

58,68

-11,92

58,68

48,34

-10,34

3.

Коефіцієнт обігу кредиторської заборгованості

тис. грн.

12,54

14,26

+1,72

14,26

24,05

+9,79

4.

Період обігу кредиторської заборгованості

дні

29,11

25,60

-3,51

25,60

15,18

-10,42

5.

Рентабельність власного капіталу

%

20,15

-36,61

-56,76

-36,61

-48,81

-85,42

6.

Капіталовіддача

1,27

1,45

+0,18

1,45

2,15

+0,70

Коефіцієнт обігу поточних зобов’язань за 2009-2011 звітних періоди збільшився з 5,17 до 7,55. Період погашення цих пасивів на початок 2009 року був 71 день. За 2010 рік тривалість обороту зменшилась на 13 діб, а за 2011 рік на 10 діб. На кінець 2011 року стала дорівнювати 48 діб. Тобто на кінець 2011 року підприємству потрібно зробити 7,55 оборотів (тривалість одного обороту 48 діб), щоб сплатити в повному обсязі свої зобов’язання. Зростання у динаміці коефіцієнту обігу поточних зобов’язання є позитивним моментом, бо свідчить про покращення стану розрахунків з кредиторами підприємства.

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...