Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

форма (механізм) страхування ризику непогашення кредиту ( в разі наявності певної форми страхування (застава, поручництво, страхування ризиків непогашення кредиту тощо) розмір кредитного ліміту може збільшуватися залежно від ступеню гарантування погашення боргу) ;

форми та розмір штрафних санкцій ;

наявність механізму впливу на підприємство або його власників (наприклад, наявність корпоративних зв’язків між підприємством та потенційним дебітором) ;

стратегічна важливість співпраці з дебітором тощо.

етап. Оптимізація управлінських рішень стосовно надання комерційного кредиту та авансових платежів.

Прийняття рішення стосовно надання комерційного кредиту є компромісним рішенням між доходністю та ліквідністю. Це пов’язано з тим, що надання кредиту, з однієї сторони, стимулює зростання товарообороту та прибутку, тобто прискорює процес реалізації запасів, а з іншої сторони, після певної межі, призводить до зростання витрат, пов’язаних із уповільненням грошових надходжень, зменшення отримання підприємством грошових коштів, що впливає на ліквідність підприємства. Тому, зростання безнадійних боргів перевищить отриману вигоду від зростання товарообороту і, в кінцевому результаті, може призвести до збитків.

Управлінські рішення стосовно авансових платежів також повинні бути компромісними між доходністю та ризикованістю. Надання авансових платежів в певній мірі гарантує надходження товарів відповідно до обсягу та асортиментної структури замовлення, але в той же час відволікання грошових коштів на тривалий термін призводить до їх дефіциту, який повинен бути покритий з інших джерел, в тому числі, на платній основі.

Місце кредитної та авансової політики у загальній системі управління дебіторською заборгованістю з врахуванням даних чинників характеризує рис. 5.

Рис. 5 - Місце кредитної та авансової політики суб’єкта торгового бізнесу в системі управління дебіторською заборгованістю

Прийняття рішення щодо надання кредиту повинно ґрунтуватися на оцінці забезпеченості підприємства усіма видами ресурсів - матеріальними (в тому числі товарними запасами, складськими та торгівельними приміщеннями), трудовими, фінансовими, інформаційними.

Якщо прийнято необґрунтоване рішення по пом’якшенню кредитної політики, на підприємстві може виникнути ситуація овертрейдингу - бурхливе зростання товарообороту, незабезпечене достатнім рівнем власних фінансових ресурсів, яке може призвести до кризи ліквідності.

В зв’язку з цим, необхідно оцінювати (моделювати) перехід підприємства до нової кредитної політики, розглядаючи функціонування підприємства як процес із трьох стадій.

Перша стадія - стан функціонування підприємства в умовах старої кредитної політики, що характеризується певним обсягом товарообороту, дебіторської та кредиторської заборгованості, грошових коштів та певним рівнем їх збалансованості.

Друга стадія - перехідний процес від старої кредитної політики до нової. У фінансовому відношенні це складна стадія, оскільки нова кредитна політика ще не дала приросту власних фінансових ресурсів і може існувати ризик виникнення кризи ліквідності.

Третя стадія - стан функціонування підприємства при новій кредитній політиці, в умовах зростання товарообороту, прибутку, оборотних активів та потреби у фінансових ресурсах, який характеризується кращим рівнем збалансованості та взаємоузгодженості в разі прийняття оптимального рішення щодо умов кредитної політики.

Пошук оптимального рішення стосовно надання комерційного кредиту може здійснюватися наступним чином:

порівняння граничних витрат та граничного доходу від утворення дебіторської заборгованості;

Перейти на сторінку: 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Читайте більше

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...