Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

оцінка суми ефекту, отриманого від інвестування коштів в дебіторську заборгованість;

моделювання наслідків реалізації розроблених кредитної та авансової політики.

Порівняння граничних витрат та граничного доходу від утворення дебіторської заборгованості розглядається з врахуванням наступних взаємопов’язаних аспектів: вартість інвестицій в дебіторську заборгованість, втрати від її непогашення, вплив параметрів кредитної політики на величину товарообороту та динаміку грошових потоків.

Іншим методичним прийомом оптимізації кредитних умов є оцінка суми ефекту, отриманого від інвестування коштів в дебіторську заборгованість, та визначення умов його максимізації.

З цією метою суму додаткового доходу, отриманого від надання кредиту, співставляють із сумою додаткових витрат, пов’язаних з утворенням дебіторської заборгованості.

Розрахунок здійснюється за наступною формулою:

(7)

де:

ЕДЗ

- сума ефекту, отриманого від інвестування коштів в дебіторську заборгованість в певному періоді;

 

ДДдз

- додатковий комерційний доход, отриманий від зростання обсягу реалізації продукції в кредит;

 

ДВдз

- додаткові витрати підприємства, пов’язані з формуванням дебіторської заборгованості.

Джерелом додаткових доходів підприємства від надання комерційного або споживчого кредиту є зростання обсягів реалізації товарів. Їх розмір можна вирахувати так:

(8)

де:DВР- зростання обсягів виручки від реалізації (товарообороту), обумовлене наданням пільг за термінами оплати товарів;

   
 

Ркд

- рівень чистого (після сплати ПДВ) комерційного доходу, відсотків до товарообороту.

Додаткові витрати підприємства, що виникають в зв’язку з наданням кредиту контрагентам підприємства, охоплюють такі напрямки витрат.

Поточні реалізаційні витрати.

Поточні витрати підприємства, пов’язані з організацією кредитування покупців і інкасацією боргу оцінюються як сума постійної та змінної частини витрат, які будуть мати місце. До постійних витрат слід віднести витрати на створення (пошук фахівців відповідної кваліфікації) та оснащення (матеріальне, програмне, інформаційне тощо) спеціального підрозділу, що буде займатися відповідною роботою. Змінна частина витрат залежить від зростання товарообороту та рівня поточних змінних витрат підприємства:

(9)

де:

ДПВ

- додаткові постійні витрати;

 

Рпв

- рівень збутових витрат, що склався на даному підприємстві, відсотків до виручки від реалізацій (товарообороту);

 

DРводз

- збільшення рівня збутових витрат в зв'язку з фінансуванням додаткових витрат, пов’язаних з виникненням дебіторської заборгованості;

 

DРвото

- зниження рівня збутових витрат в зв'язку з зростанням обсягу реалізації (товарообороту).

Перейти на сторінку: 10 11 12 13 14 15 16 17

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...