Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

Визначення оптимального періоду кредитування - важливий момент у здійсненні кредитної та авансової політики. Збільшення кредитного періоду стимулює продаж, але в той же час існують витрати та ризики, що часто заважають прийняттю рішення про збільшення дебіторської заборгованості.

Термін кредитування можна прийняти рівним середньому періоду сплати дебіторської заборгованості в днях, що склалася на даному підприємстві або на підприємствах - аналогах, або оцінити експертно, з врахуванням чинників, що його обумовлюють.

На довжину терміну кредитування впливають наступні чинники:

прийнята практика відстрочки платежів, що склалася в даній галузі (регіоні, країні);

чутливість продажів до зміни тривалості кредиту;

кредитний рейтинг покупців.

Прийнята практика відстрочки платежів передбачає звичайні умови надання підприємством товарних кредитів.

Чутливість продаж до збільшення або зменшення тривалості кредиту характеризує на скільки відсотків збільшиться обсяг продажу при збільшенні тривалості комерційного кредиту. Ці моменти важливо визначити, тому що є точка, за межами якої витрати і ризики збільшення тривалості кредиту будуть перевищувати вигоди від збільшення продажів. Визначення оптимальної тривалості кредиту потребує визначення точки, у якій витрати на збільшення тривалості кредиту дорівнюють додатковому прибутку, який підприємство отримує від збільшення продаж за рахунок комерційного кредиту.

При перерахуванні авансових платежів, важливо також розрахувати оптимальний для підприємства термін, збільшення якого може призвести до нестачі грошових коштів та уповільнити діяльність, у разі затримки терміну надходження товарів.

Кредитний рейтинг покупців необхідно враховувати при диференціації терміну кредиту: для покупців з відмінним та добрим фінансовим станом - він може бути суттєво довшим порівняно з тими покупцями, фінансовий стан яких є нестійким або сумнівним.

Розмір надання кредиту та авансу. Розмір надання кредиту характеризує максимальну суму заборгованості одного дебітора по наданому товарному кредиту або розмір авансових платежів по одному постачальнику.

Розмір кредиту визначається з врахуванням типу кредитної політики, запланованого обсягу реалізації на умовах відстрочки платежу, середнього обсягу угод та фінансового стану кредитора. Розмір авансу передбачає врахування окрім типу авансової політики і розмір ліквідних активів, наявність товарних запасів і суб’єкта торгового бізнесу.

Максимальний обсяг кредитування можна визначити різним способом: в абсолютному обсязі, як процент від власних оборотних активів підприємства-кредитора або процент від його чистого прибутку тощо.

Для кожного покупця на основі проведеного аналізу та експертної оцінки фінансового стану та кредитних ризиків необхідно встановити граничну суму кредиту. При цьому повинен бути налагоджений контроль за недопущенням порушення встановленого ліміту.

Вартість кредиту та авансу. Вартість кредиту характеризується системою цінових знижок, при здійсненні негайних розрахунків за продукцію. Така цінова знижка характеризується нормою процентної ставки за наданий кредит, що розраховується для співставлення в річному розрахунку:

дебіторський заборгованість управління

(1)

де:

ПСк

- річна норма процентної ставки за наданий кредит;

 

ЦЗн

- цінова знижка при здійсненні негайної оплати за продукцію, в %,

 

ТНк

- термін надання кредиту (кредитний період) в днях.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...