Меню сайта

Формування кредитної та авансової політики суб’єктів торгового бізнесу

Таким чином, використання в практиці системи страхування ризиків надає гарантію суб’єкту торгового бізнесу погашення наданого комерційного кредиту, повернення авансових платежів або надходження товарної продукції.

етап. Політика збору платежів та прискорення надходження товару Розробка даної політики передбачає реалізацію постачальником заходів по відношенню до покупців, які несвоєчасно розраховуються. При авансових платежах передбачається впровадження заходів по відношенню до постачальників, зі сторони яких здійснюється затримка поставки товарів. Система таких заходів включає в себе наступні заходи (рис.3)

Рис. 3 - Формування політики збору платежів

Знижки за оплату в більш короткі терміни. Надання знижок дає постачальнику ряд переваг: з’являються нові покупці, яких приваблює знижка та скорочується термін обороту дебіторської заборгованості. Однак, надання знижок призводить до додаткових витрат. Необхідно запланований додатковий прибуток співставити з додатковими витратами і зробити висновок про доцільність надання знижок. Обґрунтування розміру надання знижок та моделювання наслідків їх надання повинно базуватися на поглибленому аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства, визначенні причин існуючого стану та проблем, що стримують подальший розвиток підприємства.

Як вже зазначалося, розробка система стимулювання погашення дебіторської заборгованості залежить від умов постачання та платежу, взаємовідносин з покупцями, кон’юнктури ринку в момент укладання угоди, освоєння певного сегменту ринку, завоювання нових клієнтів. В таблиці 2 представлено методичні рекомендації щодо розміру знижок залежно від стратегії та розміру суб’єкта торгового бізнесу.

Таблиця 2 - Методичні рекомендації обґрунтування розміру надання знижки дебіторам

№ п

Стратегія суб’єкта торгового бізнесу

Розмір підприємства

Рекомендований розмір знижки

Застосування знижки

1

Завоювання ринку та нових клієнтів (підприємства), які щойно вийшли на ринок та мають незначні обсяги діяльності)

Малі підприємства

Значно більший за середній розмір на ринку

Рекомендується обмежитися крупними покупцями, які зарекомендували себе на ринку з позитивної сторони. Розширення кількості покупців в такій ситуації доцільно відкласти на майбутнє, коли підприємство почне збільшувати обсяги діяльності, оскільки подібні кроки для нових підприємств ризиковані.

2

Підтримка досягнутих успіхів

Лідери ринку або галузі, компанії з маркою та розкрученим брендом

Менший ніж середній на ринку

Такий розмір знижки обумовлений тим, що покупці бояться втратити ділові стосунки, через високий попит на продукцію з їх маркою, а тому погоджуються на коротші терміни погашення дебіторської заборгованості та менший розмір знижки.

3

Виведення на ринок нового виду товару

Лідери ринку та суб’єкти торгового бізнесу, що лише виходять на ринок

Більший ніж середній на ринку

Доцільно проводити більш гнучку систему розрахунків (встановлювати більш тривалі терміни погашення заборгованості).

4

Забезпечення стабільного функціонування суб’єкта торгового бізнесу

Підприємства середніх розмірів

Середній розмір знижки або відмова від надання знижок

В найбільш складному становищі знаходяться середні підприємства, які вже мають досвід роботи та знання ринку. З однієї сторони, вони не зможуть зацікавити покупця новизною товару, а з іншої- сам покупець прагне включати в свій портфель продукцією лідерів. Тому, середнім підприємствам рекомендується повільно рухатися до оптимального розміру знижки, максимально використовувати свій досвід роботи для аналізу ринку. Це не дасть ефекту швидкого зростання, але забезпечить позитивний фінансовий результат.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...