Меню сайта

Загальна характеристика діяльності ПАТ "ПівнГзк" та його основних фінансово-економічних показників

Північний гірничо-збагачувальний комбінат - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із закінченим циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів.

Сировинною базою підприємства є великі родовища залізистих кварцитів, які розробляються Первомайським і Анновським кар'єрами, промислові запаси яких у проектних контурах становлять близько 630 млн. тонн і більше 450 млн. тонн відповідно. Видобуток руди в кар'єрах ведеться відкритим способом з використанням буропідривних робіт і вивезенням розкривних порід у зовнішні відвали.

До складу комбінату разом з двома кар'єрами входять збагачувальна фабрика РОФ-1, три фабрики з виробництва окатишів, три дробильних фабрики, а також ряд допоміжних цехів, обслуговуючих основне виробництво.

З осені 2006 р., з моменту введення в експлуатацію дробильної фабрики № 3, видобуток руди в Первомайському кар'єрі проводиться із застосуванням циклічно-потокової технології. Це наймасштабніший проект у гірничорудній галузі незалежної України.

Північний ГЗК протягом останніх трьох років досяг найвищих показників більш ніж за 10-річну історію і показує найкращу динаміку зростання виробництва в гірничорудній галузі не тільки Україні, а й СНД.

Загальна кількість персоналу становить близько 12 тис. чоловік.

Рішення про будівництво Північного ГЗК було прийнято Радою Міністрів УРСР 5 вересня 1960, дирекцію майбутнього гіганта було доручено очолити В. Решетняк.

У 1962 р. на ПівнічГЗК було відправлено перший ешелон руди з Першотравневого кар'єру. З того часу почалася історія становлення та розвитку підприємства. Будівництво велося поетапно: перший дробильно-збагачувальний комплекс видав продукцію 9 грудня 1963 Цей день і став днем народження підприємства.

Введена в експлуатацію перша черга комбінату була розрахована на видобуток 17 млн. тонн сирої руди і виробництво 5,8 млн. тонн концентрату на рік.

Виробнича потужність

Після освоєння виробництва залізорудних окатишів (1971-1974 рр.) Загальна потужність комбінату досягла 48,5 млн. тонн сирої руди, 20,47 млн. тонн концентрату і 16,3 млн. тонн окатишів на рік (об'єкти другої черги Північного ГЗК вводилися в експлуатацію з 1976 по 1979 рр.).

Максимальний обсяг виробництва залізорудного концентрату ПівнГЗК був досягнутий в 1974 р. - 15,1 млн. тонн, окатишів у 1982 р. - 14,5 млн. тонн.

Фактична потужність з виробництва залізорудної сировини представлена виробничими показниками за 2006 р.: загальний концентрат - 12 млн. тонн, окатиші - 10,1 млн. тонн. Фактична потужність кар'єрів з видобутку руди досягає 30 млн. тонн на рік.

Предметом діяльності є:

) виробництво залізної руди та іншої залізорудної сировини;

) виробництво концентрату та обкотишів;

) виробництво нерудних будівельних матеріалів;

) зовнішньоекономічна діяльність;

) ведення підсобного господарства по виробництву, переробці і реалізації сільськогосподарської продукції;

) виробництво і реалізація власної продукції суспільного харчування;

) надання послуг населенню по ремонту транспортних засобів.

Основні види товарної продукції комбінату - залізорудний концентрат і залізорудні окислені офлюсовані обкотиші. Підприємство здійснює експортну діяльність. Основними споживачами є Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, Югославія, Румунія, Болгарія, Росія та Австрія.

Методика аналізу основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства наведена у таблиці 2.1.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Нацiональний Банк Украiни статус i завдання
Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став ...