Меню сайта

Загальна характеристика діяльності ПАТ "ПівнГзк" та його основних фінансово-економічних показників

Північний гірничо-збагачувальний комбінат - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із закінченим циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів.

Сировинною базою підприємства є великі родовища залізистих кварцитів, які розробляються Первомайським і Анновським кар'єрами, промислові запаси яких у проектних контурах становлять близько 630 млн. тонн і більше 450 млн. тонн відповідно. Видобуток руди в кар'єрах ведеться відкритим способом з використанням буропідривних робіт і вивезенням розкривних порід у зовнішні відвали.

До складу комбінату разом з двома кар'єрами входять збагачувальна фабрика РОФ-1, три фабрики з виробництва окатишів, три дробильних фабрики, а також ряд допоміжних цехів, обслуговуючих основне виробництво.

З осені 2006 р., з моменту введення в експлуатацію дробильної фабрики № 3, видобуток руди в Первомайському кар'єрі проводиться із застосуванням циклічно-потокової технології. Це наймасштабніший проект у гірничорудній галузі незалежної України.

Північний ГЗК протягом останніх трьох років досяг найвищих показників більш ніж за 10-річну історію і показує найкращу динаміку зростання виробництва в гірничорудній галузі не тільки Україні, а й СНД.

Загальна кількість персоналу становить близько 12 тис. чоловік.

Рішення про будівництво Північного ГЗК було прийнято Радою Міністрів УРСР 5 вересня 1960, дирекцію майбутнього гіганта було доручено очолити В. Решетняк.

У 1962 р. на ПівнічГЗК було відправлено перший ешелон руди з Першотравневого кар'єру. З того часу почалася історія становлення та розвитку підприємства. Будівництво велося поетапно: перший дробильно-збагачувальний комплекс видав продукцію 9 грудня 1963 Цей день і став днем народження підприємства.

Введена в експлуатацію перша черга комбінату була розрахована на видобуток 17 млн. тонн сирої руди і виробництво 5,8 млн. тонн концентрату на рік.

Виробнича потужність

Після освоєння виробництва залізорудних окатишів (1971-1974 рр.) Загальна потужність комбінату досягла 48,5 млн. тонн сирої руди, 20,47 млн. тонн концентрату і 16,3 млн. тонн окатишів на рік (об'єкти другої черги Північного ГЗК вводилися в експлуатацію з 1976 по 1979 рр.).

Максимальний обсяг виробництва залізорудного концентрату ПівнГЗК був досягнутий в 1974 р. - 15,1 млн. тонн, окатишів у 1982 р. - 14,5 млн. тонн.

Фактична потужність з виробництва залізорудної сировини представлена виробничими показниками за 2006 р.: загальний концентрат - 12 млн. тонн, окатиші - 10,1 млн. тонн. Фактична потужність кар'єрів з видобутку руди досягає 30 млн. тонн на рік.

Предметом діяльності є:

) виробництво залізної руди та іншої залізорудної сировини;

) виробництво концентрату та обкотишів;

) виробництво нерудних будівельних матеріалів;

) зовнішньоекономічна діяльність;

) ведення підсобного господарства по виробництву, переробці і реалізації сільськогосподарської продукції;

) виробництво і реалізація власної продукції суспільного харчування;

) надання послуг населенню по ремонту транспортних засобів.

Основні види товарної продукції комбінату - залізорудний концентрат і залізорудні окислені офлюсовані обкотиші. Підприємство здійснює експортну діяльність. Основними споживачами є Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, Югославія, Румунія, Болгарія, Росія та Австрія.

Методика аналізу основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства наведена у таблиці 2.1.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...