Меню сайта

Аналіз фінансового стану ПАТ "ПівнГзк"

Фінансовий стан підприємства (ФСП) - це економічна категорія, що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу.

У процесі постачальницької, виробничої, збутової й фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їхнього формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого виступає платоспроможність.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства вчасно робити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки. Аналіз фінансового стану має дві основні цілі:

· оцінити минулу фінансово-господарську діяльність підприємства;

· підготувати інформацію, яка необхідна для прогнозування.

Цілі аналізу будуть досягнуті в результаті рішення взаємозалежного набору аналітичних задач:

· визначення фінансового стану підприємства на момент проведення аналізу;

· виявлення тенденцій і закономірностей розвитку підприємства;

· визначення "вузьких" місць, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства;

· виявлення резервів, які підприємство може використовувати для поліпшення фінансового стану.

Аналіз фінансового стану підприємства слід розпочати з аналізу платоспроможності і ліквідності підприємства. [8,c.156]

Таблиця 2.2.

Аналіз фінансового стану підприємства

Показник

Розрахунок

Рекомендоване значення

Значення показника

2009

2010

2011

Аналіз майнового стану

Коеф-т зносу ОЗ

зменшення

0,68

0,61

0,55

Коеф-т придатності

1 - збільшення0,310,390,45

Аналіз фінансової стійкості

Коеф-т фін. автономії

Крит. знач 0,5 зб-ня

0,25

0,56

0,44

Коеф-т фін. залежності

2 зм-ня

3,1

2,2

1,7

Коеф-т фін. ризику

0,5, крит. Зн-ня 1

1,5

1,2

0,72

Коеф-т маневреності ВК

>0, зб-ня

0,2

0,01

0,33

Коеф-т структури покриття довгострокових вкладень

0,93

0,85

0,32

Коеф-т довго строк. залучення позикових ресурсів

0,4

0,23

0,45

0,17

Коеф-т фін. незалежності капіталізованих джерел

0,6

0,79

0,54

0,82

Аналіз ліквідності

Коеф-т загальної ліквідності

1-2

4,2

3,2

2,1

Коеф-т швидкої лікв-ті

0,7-0,8

0,6

2,86

1,9

Коеф-т абсолютної лікв-ті

0,2-0,35

0,2

0,72

0,06

Аналіз рентабельності

Рентабельність сукупного капіталу

*100>0, Зб-ня0,00,00,0

Рент-ть ВК

*100>0, Зб-ня73,5101,626,3

Валова рент-ть продажу

*100>0, Зб-ня32,333,436,4

Операційна рен-ть продажу

*100>0, Зб-ня22,528,534,1

Чиста рент-ть продажу

*100>0, Зб-ня12,319,224,8

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...