Меню сайта

Аналіз фінансового стану ПАТ "ПівнГзк"

За даними аналізу, можна сказати, що основні засоби зменшуються не швидко, це видно з даних коефіцієнту зносу ОЗ - на 2009 р. становить 0,68, 20010 - 0,61, 2011 - 0,55. Це не є великим показником, що позитивно відображається на діяльності підприємства. Підприємство значно залежить від зовнішніх запозичень. Частка позикових коштів у фінансуванні підприємства зменшується.

Довіра до підприємства з кінця 2009 року до кінця 2010 року зросла з боку інвесторів і кредиторів, а з 2010 до 2011 зменшилась ця довіра і появилась залежність від зовнішніх джерел фінансування. Власний капітал ефективно почав використовуватися на кінець 2011 року, так як коефіцієнт маневреності становить на 2009 - 0,2, 2010 - 0,01, 2011 - 0,33.

Для покриття своїх боргів у підприємства недостатньо ОЗ, так як коефіцієнт загальної ліквідності весь час зменшується. Частина поточних зобов’язань була погашена в найкращі строки в 2009 році, на кінець 2010, 2011 років ситуація погіршилася.

Найкраща ситуація по вкладанню засобів була в 2010 році, так як коефіцієнт рентабельності капіталу становить 101,6. Коефіцієнт валової рентабельності свідчить, що у підприємства ефективна господарська діяльність, так як цей коефіцієнт щороку зростає.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...