Меню сайта

Аналіз фінансових ресурсів та санаційної спроможності ПАТ "ПівнГзк"

За даною моделлю, якщо ZА<1,81 - ймовірність банкрутства дуже висока, якщо розрахований показник у межах 4,812,7, то ймовірність банкрутства висока, якщо 2,7 2,99 - можливість банкрутства низька, а при ZА3 - дуже низька. Точність прогнозування за цим методом наступна: підприємство в нашому випадку 2009р. - 2,8, 2010р. - 2,65, 2011р. - 2,91, отже ймовірність банкрутства низька.

У випадках визначення ознак санаційної спроможності підприємства доцільно провести поглиблений аналіз за допомогою коефіцієнтного методу (табл.2.4).

Таблиця 2.4.

Розрахунок показників оцінки санаційної спроможності ПАТ "ПівнГзк" коефіцієнтним методом

Показник

Розрахунок

2009

2010

2011

відхилення

1.1. Показники ліквідності

09-10

10-11

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,97

2,01

2,5

102

124,3

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7

0,75

0,8

107,4

106,6

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

0,15

0,18

0,2

120

111,1

Маневреність власних оборотних засобів

0,07

0,08

1

114,2

125

Коефіцієнт покриття запасів

6,8

7,01

1,95

103

27,8

Коефіцієнт покриття

3,00

2,68

1,79

89,3

66,8

1.2. Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (платоспроможності, автономії)

0,5

0,6

0,7

120

116,6

Коефіцієнт фінансової залежності

2,4

2,9

2,26

120,8

77,9

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,1

0,4

0,45

400

112,5

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,2

0,18

0,3

90

166,6

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

0,1

0,08

0,05

80

62,5

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0,1

0,07

0,05

70

71,4

Коефіцієнт структури позикового капіталу

0,2

0,35

0,13

175

37,1

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

0,4

0,25

0,14

62,5

56

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами

0,1

0,3

0,2

300

66,6

Показник фінансового левериджу

0,2

0,18

0,1

90

55,5

Тривалість фінансового циклу

409,9

319,0

226,2

77,8

70,9

Поточна платоспроможність

3644763

6370015

10898728

174,7

171,1

Коефіцієнт Бівера

0,18

0,25

0,4

101,3

101,6

Коефіцієнт автономії

0,5

0,7

0,8

120

110

Фондовіддача

0,56

0,89

1,02

115,1

125,1

1.3. Показники рентабельності

Рентабельність продукції, %

6,3

7,2

8,4

114,2

116,6

Рентабельність активів, %

8,8

9,2

17,7

104,5

192,3

Рентабельність сукупного капіталу, %

6,32

7,77

10,3

122,9

132,5

Рентабельність власного капіталу, %

13

25

36

192,3

144

Рентабельність діяльності, %

21,2

26,4

32,5

124,5

123,1

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...