Меню сайта

Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Зовнішні фінансові відносини підприємства можна графічно зобразити на рис. 1.2.

Отже, система зовнішніх відносин підприємства включає наступні відносини:

з державою - з приводу перерозподілу власних фінансових ресурсів в рамках законодавства про оподаткування, соціальне страхування, формування загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів та використання даних державних фондів грошових коштів, виконання державних інвестиційних програм;

Рис. 1.2 - Схема зовнішніх відносин підприємства

з постачальниками, підрядниками, і покупцями та ін. - з приводу виконання господарських договорів та зобов’язань, реалізації продукції, отримання виручки, здійснення платіжних розрахунків;

із засновниками - з приводу використання отриманого прибутку;

між суб’єктами підприємницької діяльності у зв’язку з інвестуванням в статутні фонди інших підприємств та у цінні папери і одержанням від даних операцій доходу у вигляді відсотків, дивідендів;

з банками - у зв’язку з проведенням розрахунків з іншими суб’єктами, одержанням і погашенням кредитів, сплатою відсотків по них, виникненням депозитних відносин; банком, що здійснює обслуговування розрахункових операцій підприємства є АТ «Укрсиббанк».

з страховими компаніями - при внесенні страхових внесків і одержання відшкодувань за різними видами страхування.

За останні роки діяльності підприємства сформувалися основні споживачі промислової продукції на Україні: ТзДВ «Чернівецька ПМК №76», ТОВ «Ларіпласт», ТОВ «Алтек», ТОВ «Боянівка», ТОВ «Фенікс Інвест», ПП «Центр Світлиця».

Постачальниками, що співпрацюють з ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» є: ТОВ «Текстильінвест», ЧФ ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Епіцентр», ТОВ НВП «Містім», ТОВ «Кондр-Пласт», КП Компанія «Мінос», Укрзалізниця, ПП «Фірма «Аудит-Центр Плюс», ТОВ «Інвайд», ТОВ «Боянівка».

До системи внутрішніх відносин підприємства, в свою чергу, включають відносини між підприємством та:

його засновниками - з приводжу формування статутного фонду, його використання, отримання частини прибутку на вкладений капітал;

його структурними підрозділами - з приводу розподілу фінансових ресурсів на фінансування необоротних та оборотних активів;

всередині самого підприємства - з приводу розподілу прибутку, що залишається в його розпорядженні;

його працівниками - з приводу формування фонду оплати праці, матеріального заохочення та стимулювання використання частини фінансових ресурсів на виплату матеріальної допомоги, фінансування соціально-культурних заходів.

За даними звіту про фінансові результати та звітів про основні показники діяльності підприємства (додатки 10, 11, 12, 13) проаналізуємо основні показники діяльності ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» у вигляді таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Основні техніко-економічні показники ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» за 2010 - 2011 роки

Показники

2010 рік

2011 рік

Відхилення (+, - )

1

2

3

4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.

383,5

812,5

429

Валовий прибуток, тис. грн.

52,8

318,3

265,5

Чистий прибуток, тис. грн.

-201,3

187,7

389

Рентабельність продукції, %

-60,8

38,0

98,8

Фонд оплати праці, тис. грн.

14

19

5

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

330,9

494,2

163,3

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

313

404

91

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

59

100

41

Необоротні активи, тис. грн.

1028

998

-30

Оборотні активи, тис. грн.

823

1354

531

Поточні зобов’язання , тис. грн.

89

226

137

Власний капітал, тис. грн.

1762

2126

364

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...