Меню сайта

Дивідендна політика підприємства

Розрізняють 5 методів нарахування дивідендів.

. Метод залишкових виплат дивідендів: передбачає, що ФВД формується за залишковим принципом, лише після того як за рахунок чистого прибутку профінансовано інвестиційні потреби підприємства. Перевагою такої політики є забезпечення високих темпів розвитку підприємства, зростання його фінансової стабільності. Недоліком цього методу є не стабільність величини дивідендних виплат, непередбачування їх розмірів в майбутньому, повна відмова від виплати дивідендів в періоди високих інвестиційних потреб (використовують новостворені підприємства). При економічно обґрунтованій залишковій політиці інвестори віддають перевагу акціям фірми, що реінвестує прибутки замість виплати дивідендів лише в тому випадку, якщо в результаті реінвестування рентабельність активів фірми перевищує рівень доходності який інвестори можуть отримати самостійно інвестуючи грошові кошти.

. Метод стабільного розміру дивідендів: полягає у встановленні фіксованої ставки доходу на оплачений акціонерний капітал і виплату дивідендів незмінними сумами на протязі тривалого періоду часу. Перевагами такого методу є висока надійність, що створює впевненість в незмінності поточного доходу, а також визначає стабільність котирування акцій на ринку; простота нарахування. Недоліком є слабкий зв’язок з фінансовими результатами діяльності підприємства тобто в період різкого погіршення і зниження рівня прибутковості інвестиційна діяльність підприємства зводиться до нуля;

. Метод постійної змінної частини дивідендів: передбачає регулярні, стабільні не високі дивідендні додаткові виплати в сприятливі роки (премії). Переваги даного методу: стабільна гарантована виплата дивідендів мінімально передбаченому розмірі; при цьому тісний зв’язок з фінансовими результатами діяльності підприємства, що дозволяє збільшити розмір дивідендів в період ефективної господарської діяльності. Недоліки: виплати мінімального розміру дивідендів протягом тривалого часу зменшують інвестиційну привабливість акцій товариства.

. Метод стабільного співвідношення дивідендних виплат (коефіцієнтний): полягає в тому, що задається пропорція розподілу чистого прибутку між акціонерами і акціонерним товариством. Фіксується коефіцієнт дивідендних виплат. Перевагами є: простота формування дивідендної політики; тісний зв’язок з розміром прибутку. Недоліки: нестабільність розмірів виплат по акціях, що збільшує коливання ринкової ціни акцій.

. Метод постійного зростання розміру дивідендів: встановлюється фіксований темп збільшення дивідендів. Переваги: забезпечення збільшення ринкової вартості акцій товариства і створення позитивного іміджу товариства. Недоліки: відсутність гнучкості в проведенні цієї політики і збільшення фінансової напруги у випадку коли фонд виплати дивідендів росте швидше ніж сума прибутку.

Стратегії дивідендної політики:

) консервативна (1, 2 методи);

) поміркована (3, 4 методи);

) агресивна (5 метод).

Процедура нарахування та виплати дивідендів включає такі етапи (дати):

. Дата оголошення дивідендів - це день коли Рада директорів чи Збори акціонерів приймають рішення про виплату дивідендів, їх розмір, дати перепису та виплати;

. Ексдивідендна дата: Акціонери, що придбали акції до цієї дати мають право на дивіденди за період, що минув, а акціонери, що придбали в цей день чи пізніше такого права не мають. Екс дивідендна дата призначається за два - чотири дні до дати дивідендного перепису. На початку дня ціна акцій зменшується на величину оголошеного до виплати дивіденду.

. Дата перепису. Цей день реєстрації акціонерів, що мають право на отримання оголошених дивідендів. Ця дата призначається за 2 - 4 тижні до дня виплати дивідендів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...