Меню сайта

Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Коефіцієнт середньої ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов’язань у встановлені строки, визначається за формулою:

(6.14)

де Ал - ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних.

Оптимальне теоретичне значення не менше ніж 0,5.

Коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує те, наскільки обсяг короткострокових зобов’язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів, визначається за формулою:

(6.15)

Оптимальне теоретичне значення не менше 2,0.

Фінансова стійкість позичальника визначається за такими показниками:

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів, що характеризує ступінь мобільності використання власних коштів, визначається за формулою:

(6.16)

Де Ан - середньорічна вартість необоротних активів.

Оптимальне теоретичне значення не менше ніж 0,5.

Коефіцієнт незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику, визначається за формулою:

(6.17)

де - середньорічна сума залучених коштів;

Оптимальне теоретичне значення не більше ніж 1,0.

Рентабельність позичальника визначається за такими показниками:

Рентабельність активів, характеризує відносну прибутковість активів, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.18)

Рентабельність продажу, характеризує скільки на 1 грн. активів припадає чистого прибутку, позитивним буде збільшення, визначається за формулою:

(6.19)

де Ор - обсяг реалізації продукції.

Класифікація позичальників - юридичних осіб здійснюється за результатами оцінки їх фінансового стану:

Клас „А” - фінансова діяльність добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов’язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ними відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень (відповідно до методики оцінки фінансового стану позичальника, затвердженої внутрішніми документами банку); вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника - бездоганна. Одночасно можна зробити висновок, що фінансова діяльність і надалі проводитиметься на високому рівні.

Клас „Б” - фінансова діяльність позичальника цієї категорії за характеристиками близька до класу „А”, але ймовірність підтримання її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Позичальники, які належать до цього класу, потребують більшої уваги через потенційні недоліки, що ставлять під загрозу достатність надходження коштів для обслуговування боргу та стабільність одержання позитивного фінансово результату їх діяльності. Недоліки в діяльності позичальників, які належать до класу „Б”, мають бути лише потенційними. За наявності реальних недоліків клас позичальника потрібно знизити.

Клас „В” - фінансова діяльність задовільна і потребує більш детального контролю. Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчить про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в повній сумі і строки, передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені. Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації і покращення фінансового стану позичальника. Забезпечення кредитної операції має бути ліквідним і не викликати сумнівів щодо оцінки його вартості, правильності оформлення угод про забезпечення тощо.

Клас „Г” - фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не відповідають установленим значенням) і спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик значних збитків; ймовірність повного погашення кредитної заборгованості та відсотків за нею є низькою; проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитом, потрібної документації щодо забезпечення, яка свідчить про наявність і його ліквідність тощо. Якщо під час проведення наступної класифікації немає безсумнівних підтверджень поліпшити протягом одного місяця фінансовий стан позичальника банку або рівень забезпечення за кредитною операцією, то його потрібно класифікувати на клас нижче. До цього класу належать позичальники банку, проти якого порушено справу про банкрутство.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...