Меню сайта

Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

Відповідно до частини п'ятої статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) установчі документи юридичної особи, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Справжність підписів засновників (учасників) або уповноважених осіб на установчих документах повинні бути нотаріально засвідчені, а засновницькі договори - нотаріально посвідчені.

Щодо процедури реорганізації шляхом перетворення, то проходження її відбувається в 2 етапи: 1) держреєстрація припинення діючої юрособи; 2) держреєстрація новоствореної юрособи. Перетворення вважається завершеним з моменту держреєстрації новоствореної юрособи та держреєстрації припинення юрособи, що припиняється.

Основним документом, який визначає права та обов’язки сторін у ході реорганізації і має забезпечувати оперативне її проведення та безперебійну роботу підприємств, є угода про умови проведення реорганізації - це План реорганізації, який включає питання:

) призначення комісії для проведення реорганізації у складі представників підприємств, що реорганізовуються;

) повний перелік і обсяг активів і пасивів підприємств, які підлягають прийому - передачі в обмін на корпоративні права правонаступникам;

) перелік документів всіх видів обліку;

) пропорції або коефіцієнти обміну корпоративних прав реорганізованих підприємств на корпоративні права підприємства правонаступника, а також можливі суми або компенсації в обмін на корпоративні права;

) терміни обміну акцій;

) права які будуть надаватися підприємствам правонаступником власником корпоративних прав;

) економічно - правові наслідки реорганізації для працівників, що реорганізовуються.

Загальна схема проведення реорганізації така. У разі реорганізації слід врахувати ряд законодавчих передумов і вимог: порядок державної реєстрації та ліквідації суб’єктів господарювання; вимоги антимонопольного законодавства; вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства; порядок емісії акцій; різного роду наслідки (екологічні).

Підприємство, що реорганізовується потребує перереєстрації и то ліквідації засновницьких документів і самих суб’єктів господарювання.

Вимоги щодо захисту інтересів кредиторів зводяться до наступного:

перевід боржником свого боргу на іншу особу допускається лише за згодою кредитора;

новий боржник має право висувати проти вимоги кредитора всі заперечення засновані на відносинах між кредиторами і первісним боржником;

порука і встановлення третьою особою застава припиняється з переведенням боргу якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди відповідати за нового боржника;

уступка вимог і перевід боргу повинні бути здійсненні в просторі письмовій угоді.

Кредитор має право звернутися з письмовою вимогою про здійснення підприємством боржником однієї з дій:

забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладання договору застави чи поруки;

дострокове виконання зобов’язань і відшкодування збитків якщо інше не передбачено угодою між підприємством, що реорганізовується і боржником.

Приймаючи рішення про реорганізацію слід враховувати податковий аспект, зокрема можливість виникнення об’єкта оподаткування в результаті засвідчення у звітності прихованих резервів. При здійснені передачі майнових прав і обов’язків слід враховувати те, що передача активів від одного підприємства до іншого не оподатковується лише в тому випадку, якщо ця передача як внесок одного підприємства в статутний капітал іншого в обмін на корпоративні права. Реорганізаційний прибуток для власників може виникнути в тому випадку якщо вартість чистих активів, що передаються правонаступнику перевищує номінальну вартість корпоративних прав емітованих правонаступником.

Основні мотиви реорганізації спрямовані на укрупнення:

ефект синергізму - умова за якої загальний результат є більший ніж сума часток, ефект виникає завдяки дії таких факторів: економія на витратах, економія фінансових ресурсів, збільшення влади на ринку;

прагнення заволодіти ліцензіями, патентами які є в розпорядженні підприємства;

отриманні надійного постачальника факторів виробництва;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...