Меню сайта

Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

зменшення ризику при виході на нові ринки збуту і збільшення їхньої кількості;

зменшення кількості конкурентів;

податкові переваги;

придбання активів за ціною яка нижча за вартість заміщення передачі технічних і управлінських знань і навичок;

диверсифікація активів і діяльності з метою зменшення ризиків і підвищення потенціалу, прибутковості;

попередження захоплення компанії крупними фірмами із збереженням контролю над підприємством;

особисті мотиви вищої ланки менеджерів.

Є три види укрупнення:

) горизонтальне: об’єднання кількох підприємств які виготовляють один вид продукції;

) вертикальне: об’єднання підприємства виробника з підприємством постачальником;

) діагональне: об’єднання підприємств різних галузей і видів діяльності.

Під злиттям слід розуміти об’єднання підприємств шляхом створення нової юридичної особи, через приєднання підприємств до головного підприємства у результаті якого власники підприємств, що об’єднуються будуть здійснювати контроль над усіма чистими активами об’єднаних підприємств.

Приєднання означає припинення діяльності одного підприємства як юридичної особи і передачу належних йому активів і пасивів до іншого.

Порядок реорганізації шляхом злиття: прийняття рішення про реорганізацію; укладення угоди про умови проведення реорганізації; аналіз фінансово - господарської діяльності та оцінка вартості підприємств, що реорганізовуються; проведення засновницьких зборів та підготовка засновницьких документів правонаступника; обмін корпоративних прав підприємств, що реорганізовуються на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості корпоративних прав правонаступнику; державна реєстрація юридичної особи, яка виникає в результаті реорганізації; складання та підписання передатних балансів між підприємствами - попередниками та правонаступниками; виключення підприємств - правонаступників з держаного реєстру.

Реорганізація шляхом приєднання проходить етапи:

прийняття рішення про реорганізацію;

укладення угоди про умови приєднання;

перевірка фінансово - господарської діяльності та оцінка вартості підприємств, які підлягають реорганізації;

обмін корпоративних прав підприємств, що приєднуються на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості корпоративних прав реорганізованого підприємства;

прийняття рішення загальними зборами підприємства, до якого здійснюється приєднання, про внесення відповідних змін до статуту та державна реєстрація цих змін;

обмін письмових зобов’язань на корпоративні права підприємства, до якого здійснюється приєднання; складання та підписання передатних балансів між підприємствами - попередниками та правонаступником;

виключення підприємств, що були приєднанні з держаного реєстру.

Поглинання відбувається шляхом викупу корпоративних прав однієї компанії іншою великою компанією, тобто при цьому утворення нового підприємства не відбувається, але припиняє свою діяльність інша компанія акції якої викуплені і вносить відповідний запис до державного реєстру підприємств, і вона діє в новій компанії як дочірня або взагалі втрачає будь-яку самостійність.

Одним із видів подрібнення є поділ, він відбувається таким чином:

укладається угода між засновниками про поділ;

аналіз діяльності підприємства і інвентаризації;

обмін корпоративними правами;

прийняття засновницькими зборами кожного підприємства рішення про

створення;

державна реєстрація;

складання перерозподільних балансів;

виключення з реєстру підприємства, що поділилося.

Виділення відбувається майже так само як і поділ, але виключення з реєстру підприємства з якого виділяється нове підприємство не відбувається, воно тільки зменшується у розмірах і включається до реєстру нове підприємство.

При утворенні юрособи шляхом реорганізації слід враховувати, що після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юрособи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу). Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює держреєстрацію, за місцем держреєстрації юрособи, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юрособи-правонаступника.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...