Меню сайта

Фінансовий контролінг на підприємстві

Найбільшку питому вагу у необорних активах займають, безперечно, основні засоби (99,7 %). Найбільшу частку серед оборотних активів займають запаси (69,6 % у 2011 році).

Продукція підприємства реалізується тільки на території України. Реалізація продукції ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» здійснюється на підставі договорів, укладених з підприємствами-споживачами. В договорі вказуються умови поставки, терміни оплати, кількість продукції, ціни. ТОВ «Чернівці поліхімбуд» не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Відповідальним за виконання фінансової роботи на ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» є бухгалтер. Управління ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» піклується про благополуччя свого підприємства, тому ставить перед собою цілі розвитку діяльності. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансових звітів перед складанням річної звітності періодично проводить взаємну звірку розрахунків з контрагентами.

Високим є рівень розрахунково-платіжної дисципліни, до ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» не застосовувались санкції протягом дуже великого періоду часу, що безперечно засвідчує ефективність та оперативність роботи бухгалтера і позитивно впливає на репутацію та фінансову стабільність підприємства. Все це свідчить про високий рівень системи контролю показників діяльності підприємства.

ТОВ «Чернівці Поліхімбуд» є фінансово стійким підприємством, зі стабільною фінансовою діяльністю, абсолютно ліквідним балансом та показником фінансової незалежності розміром у 90 %, що робить його спроможним виконувати свої зобов’язання та надійним партнером.

Можна висловити побажання підприємству працювати в тому ж ритмі, підтримувати та покращувати свою діяльність, ставити перед собою нові цілі та завдання і досягати їх.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 

Читайте більше

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...